ไปต่อไป

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : ไปต่อไป

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ประมาณ พ.ศ. 2531 – 2533

Company : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Price : 80

Sponsor : Pepsi

หัวใจเดิม : เนื้อร้อง/ทำนอง วิเชษฐ ห่อกาญจนา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไปต่อไป : เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง กริช ธอมมัส

แบกต่อไป : เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง กริช ธอมมัส

กายช้ำ : เนื้อร้อง วิเชษฐ ห่อกาญจนา ทำนอง เกี๊ย เรียบเรียง อุกฤษ พลางกูร

นับหนึ่ง : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

จบไม่ลง(ปลงไม่ไหว) : เนื้อร้อง วิเชษฐ ห่อกาญจนา ทำนอง วันชัย ปิ่นทอง เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

อย่าเอ่ยคำว่ารัก : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

สุดทางสายลม : เนื้อร้อง นกเขา ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

กล้าหน่อย : เนื้อร้อง อริสมันต์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ฝันเกินจริง : เนื้อร้อง นกเขา ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.