แม่แรง

Artists : จิโรจ วรากุลนุเคราะห์

Album : แม่แรง

Executive Producer : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

Producer : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์

Co – Producer : จิโรจ วรากุลนุเคราะห์

Record At : Music Bugs Studio

Sound Engineers : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์

Mixed Down At : Music Bugs Studio, Studio 40

Mixed Down By : ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์

Releas On : 22 สิงหาคม 2539

Company : Music Bugs

Sales By : Mga

Price : 290 cd

Sponsor :

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.