แปลเพลง There You’ll Be-Faith Hill

There You’ll Be
Faith Hill
 

When I think back on these times
and the dreams we left behind
I’ll be glad cause I was
blessed to get to have you in my life.When I look back on these days
I’ll look and see your face.
You were right there for me.In my dreams,
I’ll always see you soar above the sky.
In my heart,
There will always be a place for you.
For all my lifeI’ll keep a part of you with me.
and everywhere I am, there you’ll be.
and everywhere I am, there you’ll be.

Well you showed me how to feel,
feel the sky was in my reach.
and I always will remember
all the strength you gave to me.
Your love made me make it through.
oh, I owe so much to you.
You were right there for me.

In my dreams,
I’ll always see you soar above the sky.
In my heart,
There will always be a place for you.
For all my life

I’ll keep a part of you with me.
and everywhere I am, there you’ll be.

Cause I always saw in you my light,
My strength.
and I want to thank you now
For all the ways,

You were right there for me,
You were right there for me,
You were right there for me
For always…….

In my dreams,
I’ll always see you soar above the sky.
In my heart,
There will always be a place for you.
For all my life

I’ll keep a part of you with me.
and everywhere I am, there you’ll be.
and everywhere I am, there you’ll be.
There you’ll be…….

“มีเธอเคียงข้างกัน”

เมื่อฉันคิดย้อนกลับไปในเวลานั้น
และฝันถึงเรื่องของเรา
ฉันรู้สึกดีใจ
ที่มีคุณเข้ามาในชีวิต

เมื่อมองย้อนกลับไปวันนั้น
ฉันเห็นแต่หน้าคุณ
คุณอยู่ที่นั่นเพื่อฉัน

ในความฝัน,
ฉันเห็นคุณล่องลอยอยู่บนฟ้าตลอดเวลา
ในใจของฉัน,คุณจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
ตลอดชีวิตของฉัน

คุณคือส่วนหนึ่งของฉัน
คุณอยู่ในทุกที่ ที่ฉันอยู่
คุณจะอยู่ในทุกๆที่ ที่ฉันอยู่

คุณทำให้ฉันรู้สึกว่า
ท้องฟ้าอยู่ในอ้อมแขนของฉัน
และฉันจะระลึกไว้ตลอดเวลา
ถึงพลังที่คุณได้มอบไว้ให้ฉัน
ความรักของคุณ
ทำให้ฉันผ่านพ้นตรงนั้นมาได้
ฉันเป็นหนี้คุณอย่างมาก
คุณอยู่ที่นั่นเพื่อฉัน

ในความฝัน,
ฉันเห็นคุณล่องลอยอยู่บนฟ้าตลอดเวลา
ในใจของฉัน,คุณจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
ตลอดชีวิตของฉัน

คุณคือส่วนหนึ่งของฉัน
คุณอยู่ในทุกๆที่ ที่ฉันอยู่

เพราะฉันเห็นแสงสว่าง
และความเข้มแข็งของฉันในตัวคุณ
และฉันอยากจะขอบคุณคุณในตอนนี้
ในทุกๆเรื่อง

คุณอยู่ที่นั่นเพื่อฉัน
คุณอยู่ที่นั่นเพื่อฉัน
คุณอยู่ที่นั่นเพื่อฉัน
ตลอดไป…

ในความฝัน,
ฉันเห็นคุณล่องลอยอยู่บนฟ้าตลอดเวลา
ในใจของฉัน,คุณจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
ตลอดชีวิตของฉัน

คุณคือส่วนหนึ่งของฉัน
คุณอยู่ในทุกที่ ที่ฉันอยู่
คุณจะอยู่ในทุกๆที่ ที่ฉันอยู่
มีคุณอยู่ด้วย…

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.