แปลเพลง Something To Talk About – Badly Drawn Boy

Something To Talk About
Badly Drawn Boy

I’ve been dreaming of the things
i’ve learnt about a boy
Who’s bleeding, celebrate to elevate
The joy is not the same without the pain

Ipso facto
Using up your oxygen, you know i’m shallow
Calling out for extra help
You’ve got to let me in or let me out

0h something to talk about
Yeah something to talk about

I’ve been dreaming of the things
i’ve learnt about a boy
Who’s leaving, nothing else to chance again
You’ve got to let me in or let me out

Oh something to talk about
Yeah something to talk about

“บางสิ่งที่ต้องพูดถึง”

ฉันได้กำลังนึกฝันถึงสิ่ง
ที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กชาย
คนที่มีจิตใจเศร้าโศก,ประกอบพิธีเพื่อบำรุงจิตใจ
ความปิติยินดีนั้นไม่ใช่หมายถึงความไม่เจ็บปวด

โดยนัยนั้น
เธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่มีความคิดตื้นๆ
คอยแต่ร้องขอความช่วยเหลือ
เธอต้องคอยทำให้ฉันเข้าใจ

บางสิ่งที่ต้องพูดถึง
ใช่,บางสิ่งที่ต้องพูดถึง

ฉันได้กำลังนึกฝันถึงสิ่ง
ที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กชาย
คนที่ละทิ้ง, ว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนโอกาสได้อีกครั้ง
เธอต้องคอยทำให้ฉันเข้าใจ

บางสิ่งที่ต้องพูดถึง
ใช่,บางสิ่งที่ต้องพูดถึง

ที่มา 115music.com

 

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.