แปลเพลง In Our Lifetime-Texas

In Our Lifetime
Texas

Ah ah ah

There are things I can’t tell you
I love you too much to say
I stand undressed but I’m not naked
You look at me and who I am

(1)
Understand that it is hard to tell you
That I’ve given all I have to give
And I can understand your feelings
But then everybody has a life to live

(2)
Once in a lifetime
You have seen what I’ve seen
You will always swim for shore
Once in my lifetime (hey, hey)
I’ll never be in between
Some things you just can’t ignore

Now reach out, you can touch me
I’ll let you have my life to share
Years, the days and the minutes
Yeah time has such a puzzling grace

(1,2)

I just need to have your love
I just can’t say no
It’s a gift from way above
I just can’t say no
(Ooh) it’s the one big difference
If there’s one thing I can’t have
I just can’t say no,
I just can’t say no (Hey, hey, hey)

Once in a lifetime
You have seen what I’ve seen
You will always swim for shore
Once in my lifetime (hey, hey)
I’ll never be in between
(I just can’t say no)
Some things you just can’t ignore
(I just can’t say no, hey, hey, hey)

Once in a lifetime
(I just need to have your love, ah, ah, ah)
You have seen what I’ve seen
You will always swim for shore
(It’s a gift from way above)
Once in my lifetime (hey, hey)
I’ll never be inbetween (ah, ah, ah)
(I just can’t say no)
Some things you just can’t ignore
(I just can’t say no, hey, hey, hey)

“สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา”

มีบางสิ่งที่ฉันไม่อาจที่จะบอกคุณได้
ฉันรักคุณมากเกินกว่าที่ฉันจะบอกได้
ฉันเปิดเผยตัวเองให้คุณรู้
แต่ยังไม่หมดหรอก
คุณมองฉันแล้วถามว่าฉันเป็นใคร

(1)
คงเข้าใจนะ ว่ามันยากเกินไปที่จะบอกคุณ
ว่าความรักที่ฉันให้กับทุกคน
มากเท่าความรักที่ฉันให้ได้
และฉันก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณหรอก
แต่ทุกคนก็ต้องดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป

(2)
สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา
คุณจะได้พบในสิ่งเดียวกับที่ฉันได้พบ
เมื่อพบกับปัญหาใดๆ
ก็ต้องพยายามทำให้มันผ่านพ้นไป
ครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน
ฉันก็จะไม่ไปขวางคุณ
ในบางสิ่งที่คุณอยากจะทำ

เอาล่ะ ยื่นมือมาซิ มาแตะฉัน
แล้วเราก็จะได้มาแบ่งปันชีวิตร่วมกัน
กี่ปี , กี่เดือน , กี่นาที
แต่บางทีเวลา
ก็ทำให้เราสับสนได้เหมือนกันนะ

(1,2)

ในฉันเพียงแค่ต้องการความรักจากคุณ
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้
มันอาจเป็นของขวัญจากสวรรค์เบื้องบน
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฉันมากเพียงใด
ถ้าฉันไม่อาจมีคุณอยู่
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้

สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา
คุณจะได้พบในสิ่งเดียวกับที่ฉันได้พบ
เมื่อพบกับปัญหาใดๆ
ก็ต้องพยายามทำให้มันผ่านพ้นไป
ครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน
ฉันก็จะไม่ไปขวางคุณ
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้
ในบางสิ่งที่คุณอยากจะทำ
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้

สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา
ฉันแค่ต้องการความรักจากคุณ
คุณจะได้พบในสิ่งเดียวกับที่ฉันได้พบ
เมื่อพบกับปัญหาใดๆ
ก็ต้องพยายามทำให้มันผ่านพ้นไป
มันอาจเป็นของขวัญจากสวรรค์เบื้องบน
ครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน
ฉันก็จะไม่ไปขวางคุณ
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้
ในบางสิ่งที่คุณอยากจะทำ
ฉันคงมิอาจปฎิเสธได้

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.