แปลเพลง I’m Not a Girl, Not Yet a Woman-Britney Spears

I’m Not a Girl, Not Yet a Woman
Britney Spears

I used to think
I had the answers to everything
But now I know
That life doesn’t always go my way
Feels like I’m caught in the middle
That’s when I realizeCHORUS

I’m not a girl, not yet a woman
All I need is time, a moment that is mine
While I’m in between
I’m not a girl

There is no need to protect me
It’s time that I
Learn to face up to this on my own
I’ve seen so much more than you know now
So don’t tell me to shut my eyes

CHORUS – repeat

But if you look at me closely
You will see it in my eyes
This girl will always find her way

CHORUS

(I’m not a girl) I’m not a girl,
Don’t tell me what to believe
(Not yet a woman)
I’m just trying to find the woman in me, yeah
(All I need is time) Oh, all I need is time
(A moment that is mine) That’s mine
While I’m in between
I’m not a girl, not yet a woman, no no
All I need is time, a moment that is mine
While I’m in between
I’m not a girl, ooh
Not yet a woman

“ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว แต่ฉันก็ยังไม่เป็นหญิงสาว”

ฉันเคยคิดว่าฉันรู้คำตอบทุกอย่างดี
แต่ว่าตอนนี้ ฉันรู้ว่า
ชีวิตของฉัน ไม่ได้เดินตามหนทางของฉันเสมอไป
รู้สึกเหมือนตกหลุมพราง
ไม่ว่าจะหลับตาก็มองเห็นได้

ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว แต่ฉันก็ยังไม่เป็นหญิงสาว
ฉันต้องการเวลา ในชั่วขณะนั้นให้เป็นของฉัน
ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว

นั่นไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันฉันได้
มันเป็นเวลาที่ฉัน
จะเรียนรู้ถึงหน้าตาที่เป็นของฉันเอง
ฉันเห็นมากกว่าสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้
ไม่ต้องบอกให้ฉันหลับตา

(ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว)ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว
ไม่ต้องบอกฉันก็ได้ว่าอะไรที่คุณเชื่อ
(แต่ฉันก็ยังไม่เป็นสาว)
ฉันต้องค้นหาสิ่งที่เป็นตัวฉันเอง
(ฉันต้องการเวลา) โอ้..ฉันต้องการเวลา
(ในชั่วขณะนั้นให้เป็นของฉันเอง) มันเป็นของฉัน
ในชั่วขณะนั้นให้เป็นของฉัน
ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิง แต่ก็ยังไม่เป็นสาว
ฉันต้องการเพียงเวลา ในชั่วขณะนั้นให้เป็นของฉัน

ฉันไม่ใช่เด็กแล้ว โอ้..
แต่ก็ยังไม่เป็นสาว

ที่มา 115music.com

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.