แปลเพลง Don’t Need You To Tell Me I’m Pretty-Samantha Mumba

Don’t Need You To Tell Me I’m Pretty
Samantha Mumba

I don’t need you to
Tell me i’m pretty
To make me feel beautiful
I don’t need you to
Give me your strength
To make me feel i’m strong
I got all of this strength
That I need here
inside my own two hands
All that I want is your love
And respect for who I am
What I really need
Comes from deep inside of me

Don’t need you to tell me
I’m pretty to make me feel beautiful
Don’t need you to make me strong
Cuz i’m strong all on my own
Doesn’t come from outside
This beauty I know
Comes from inside my soul

Don’t need you to tell me I’m pretty

I don’t need you to
Believe in me to make me
Know im worth believing in
I don’t need you to
Lift me up high to know
I can stand tall ( I can stand tall)

I can stand my own ground
I can stand proud
Upon my own two feet
Don’t have
To be part of somebody else
To be complete
What I really need
Comes from deep inside of me

Don’t need to come
To you for…confirmation
Because I finally found
Too…this revelation
What I really need
( what I really need)
I’m gonna find inside of me
(find inside of me)
Not in somebody else
Respect…comes
When you respect yourself

Don’t need you to tell me
I’m pretty to make me feel beautiful
Don’t need you to lift me up,
I can stand up on my own
Doesn’t come from outside
This beauty I know (I know)
Comes from inside my soul

Don’t need you to tell me
I’m pretty to know i’m beautiful

“ฉันไม่ต้องการให้เธอบอกว่าฉันน่ารัก”

ฉันไม่ต้องการให้เธอ
บอกฉันว่าฉันน่ารัก
เพื่อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสวย
ฉันไม่ต้องการให้เธอ
ให้กำลังและอำนาจกับฉัน
เพื่อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันแข็งแกร่ง
ฉันได้รับพลังเหล่านั้นจากที่นี่
จากตัวฉันเอง จากสองมือของฉัน
ทั้งหมดที่ฉันต้องการนั้นคือ
รักของเธอที่รักในสิ่งที่ฉันเป็น
อะไรที่ฉันต้องการจริงๆ
ล้วนแต่มาจาก
ความต้องการภายในตัวฉันทั้งสิ้น

ฉันไม่ต้องการให้เธอบอกฉันว่า
ฉันน่ารักเพื่อทำให้ฉันรู้สึก ว่าฉันสวย
ฉันไม่ต้องการให้เธอให้กำลังและอำนาจกับฉัน
เพราะว่าฉันแข็งแกร่งได้ด้วยตัวฉันเอง
ซึ่งไม่ได้มาจากที่อื่นเลย
ฉันรู้ว่าความงามเหล่านี้
มันมาจากหัวใจของฉันเอง

ฉันไม่ต้องการให้เธอบอกฉันว่าฉันน่ารัก

ฉันไม่ต้องการให้เธอ
เชื่อในตัวฉันเพื่อทำให้ฉันรู้ว่า
ฉันนั้นช่างน่าเชื่อถือ
ฉันไม่ต้องการให้เธอ
ยกยอฉันเพื่อทำให้ฉันรู้ว่าฉันนั้นยืนหยัดได้
( ฉันสามารถยืนหยัด เองได้)

ฉันสามารถยืนได้ด้วยตัวฉันเอง
ฉันสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
ด้วยสองเท้าของฉันเอง
ไม่ต้องใช้ใครบางคนเพื่อ
ทำให้ฉันสำเร็จ
อะไรที่ฉันต้องการจริงๆ
ล้วนแต่มาจาก
ความต้องการภายในตัวฉันทั้งสิ้น

ไม่ต้องการที่จะให้เธอช่วยรับรอง
เพราะว่าฉันได้ค้นพบแล้ว…
และมันได้แสดงให้เห็นแล้ว
ว่าอะไรที่ฉันต้องการจริงๆ
(อะไรที่ฉันต้องการจริงๆ)
ฉันจะค้นหาภายในตัวฉัน
(ค้นหาภายในตัวฉัน)
ไม่ใช่ใครอื่น
ความนับถือจะมา
ก็เมื่อเธอเคารพตัวเธอเอง

ฉันไม่ต้องการให้เธอบอกฉันว่า
ฉันน่ารักเพื่อทำให้ฉันรู้สึก ว่าฉันสวย
ฉันไม่ต้องการให้เธอยกยอฉัน,
ฉันสามารถยืนหยัดได้ด้วย ตัวฉันเอง
ซึ่งไม่ได้มาจากที่อื่นเลย
ฉันรู้ว่าความงามเหล่านี้ (ฉันรู้)
มันมาจากหัวใจของฉันเอง

ฉันไม่ต้องการให้เธอบอกฉันว่า
ฉันน่ารักเพื่อทำให้ฉันรู้ ว่าฉันสวย

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.