อัยย์-สไตล์

Artists : พรรณี วีรานุกูล

Album : อัยย์-สไตล์

Executive Producer :

Producer :

Co – Producer :

Record At :

Sound Engineers :

Mixed Down At :

Mixed Down By :

Releas On : 2543

Company : โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย

Sales By : Mga

Price : 109

Sponsor :

โดดน้ำ : เนื้อร้อง อุเหม่แก๊งค์ ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

เปิดวิทยุ : เนื้อร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทำนอง เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

……………. เรียบเรียง เรื่องกิจ ยงปิยะกุล
CHAT CHAT :
ฉันไม่โง่ : 

รักใหม่ :
ชมหรือด่า :
หวานอม ขมกลืน :
ชีวิตฉันเอง :
นานาห่วงเธอ :
ไม่ยอมแพ้ :

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.