คนธรรพ์ณธร

Artists : ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Album : คนธรรพ์ณธร

Executive Producer : ธีระศักดิ์ วดีคิริศักดิ์, พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

Producer : สราวุธ มิ่งขวัญ

Co – Producer :

Record At : Rs Studio พฤษภาคม 2542

Sound Engineers : กิจจา, แต๊ก, นน, อ๊อด, อ้วน, รุ่ง, เสก

Mixed Down At : Rs Studio

Mixed Down By : ยงยุทธ คำยอด

Releas On : 24 ก.ย.42

Company : Rs Promotion 1992

Sales By : Rs Promotion 1992

Price : 105

Sponsor : Spa

หัวใจกระดาษ : เนื้อร้อง/ทำนอง เจษฏา หันช่อ เรียบเรียง สราวุธ มิ่งขวัญ

เมื่อรักมันห่วย : เนื้อร้อง ธรรพ์ณธร ปาลกาวงศ์ฯ/เจษฎา หันช่อ/สราวุธ มิ่งขวัญ

………………………: ทำนอง ธรรพ์ณธร ปาลกาวงศ์ฯ/สราวุธ มิ่งขวัญ เรียบเรียง สราวุธ มิ่งขวัญ

ฉีดยา : เนื้อร้อง อธิบดี พันตาวงศ์ ทำนอง/เรียบเรียง พีระศักดิ์ ทัศนวรานนท์

คนเดินดิน : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร ทำนอง/เรียบเรียง สราวุธ มิ่งขวัญ

ทางแยก : เนื้อร้อง เจษฎา หันช่อ ทำนอง/เรียบเรียง กัญจน์ ประทีปจินดา

มาสาย (เดี่ยว) : เนื้อร้อง/ทำนอง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เรียบเรียง ธีระศักดิ์ วดีคิริศักดิ์

เลวไม่พอ : เนื้อร้อง อมริศา มณีรุ่ง/เจษฎา หันช่อ ทำนอง/เรียบเรียง สราวุธ มิ่งขวัญ

แทงยู (Thank you) : เนื้อร้อง/ทำนอง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เรียบเรียง ธีระศักดิ์ วดีคิริศักดิ์

เธอกับฉัน..และมันอีกคน : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร/เจษฎา หัสช่อ/อธิบดี พันตาวงศ์

…………………………………….: ทำนอง/เรียบเรียง ธีระศักดิ์ วดีคิริศักดิ์

ลาก่อน : เนื้อร้อง/ทำนอง สหรัตน์ หันช่อ เรียบเรียง อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

Related Posts

One thought on “คนธรรพ์ณธร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.