สุรสีห์ อิทธิกุล

สุรสีห์ อิทธิกุล

 

สุรสีห์-อิทธิกุล-กัลปาวสาน

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : กัลปาวสาน

Executive Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer :

Record At : ศรีสยาม สตูดิโอ (มี.ค. 1984 – เม.ย. 1985)

Sound Engineers : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Mixed Down At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, Timothy Wilson

Releas On : 1985

Company :

Sales By : Rota

Price : 70

เพลงในอัลบั้ม กัลปาวสาน

ใกล้กับไกล : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

จงจำไว้ทุกถ้อยคำ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อัสนี โชติกุล

ตัวเราของใคร : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

พระอาทิตย์เที่ยงวัน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

คนไหนเก่ง คนนั้นดัง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

ลืมนะลืม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

กัลปาวสาน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

เอมวลี : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

จากแสงแดด ถึงสายลม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกูล

ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

คำนึงชีวิต : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

ครวญ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

วันหนึ่งวันนั้น : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกุล

เวลา : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

สุรสีห์-อิทธิกุล-คนดนตรี
คนดนตรี

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : คนดนตรี

Executive Producer : เรวัติ พุทธินันทน์

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer :

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (พ.ค. – มิ.ย. 2533)

Sound Engineers : ต่อพงษ์ สายศิลปี, วราวุธ เปี่ยมมงคล,

………………………: พงษ์ศักดิ์ เกาหอม, อิศรวุธ อมรพิทักษ์

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, Timothy Wilson

Releas On : มิ.ย. 2533

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 80

Sponsor : Fuji

เพลงในอัลบั้ม คนดนตรี

ต้นไม้ : อ้อง/ตั๋ม/ป๋อง

ปราสาททราย : อ้อง/ดี้

ทะเลคน : อ้อง/ฝิ่น/แว่น

ตะเกียง : อ้อง/เขต

เธอหรือเปล่า : ฉ่าย/อ้อย/ประชา

อยู่ไปเพลินเพลิน : ติ๊ด/อ้อง/เขต

เฉพาะงานนี้ : ว่าว/อ้อง/หมู

ไม่มีวันจะใกล้เธอ : ฉ่าย/อ้อง/ตุ๊ก

พลุเพลิง : อ้อง/จ๊อด/ประชา

ค้นเข้าไป : อ้อง/เขต

สุรสีห์-อิทธิกุล-พอดี-พอดี
พอดี พอดี

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : พอดี พอดี

Executive Producer :

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล

Co – Producer : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (พ.ค. – มิ.ย. 2533)

Sound Engineers : ต่อพงษ์ สายศิลปี, วราวุธ เปี่ยมมงคล,

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ

Mixed Down By : โยธิน ชีรานนท์

Releas On : พ.ค. 2535

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 85

Sponsor : Fuji

พอดี พอดี : เนื้อร้อง จักราวุธ แสวงผล ทำนอง/เรียบเรียง ไพบูลย์ อัชรากุล

ฟ้า ดาว ฉัน เธอ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไกล : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง คณิต พฤกษ์พระกานต์

ไปให้ถึงดวงดาว : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

น้ำ : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

นี่คือ…ศิลปิน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ทิ้งฝัน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไอ้ตัวร้าย : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

เธอไม่มีใจ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

วันนี้ ตรงนี้ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง คณิต พฤกษ์พระกานต์

Project Album

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : Project Album

Executive Producer :

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, พงษ์ศักดิ์ ภูวีรานนท์

Co – Producer :

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (ชั้น3)

Sound Engineers : วราวุธ เปี่ยมมงคล, คเณศร์ สินธุนาวา, ประทีป เจตนากูล

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (ชั้น4ป

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Releas On : 15 ก.พ.2543

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 290 ปกซีดี

Sponsor : เบอร๊ดี้

เรื่องธรรมดา : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ยอมจำนน : เนื้อร้อง บางนา ท่าเรือ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

เปลวไฟในห่าฝน : เนื้อร้อง ธีระชัย แหล่งสนาม ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สายน้ำ : เนื้อร้อง สุรักษ์ สุขเสวี ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สวรรค์ : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไม่เคยเปลี่ยน : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

เหม่อ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

คุ้มกันไหม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สูงสุดฟ้า : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ตน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

อัญชลี จงคดีกิจ

พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
เป็นลูกสาวนักหนังสือพิมพ์ คุณ เท่ห์ จงคดีกิจ แห่งบางกอกโพสต์ และ คุณแม่ อนงค์ จงคดีกิจ (สุมนนัฏ) และนอกจากนั้นจะมีใครทราบว่า พี่ปุ๊ ยังเป็นหลานสาวแท้ๆ ของ มานี สุมนนัฏ นางเอกภาพยนตร์ไทยในยุคบุกเบิกด้วย

พี่ปุ๊ อัญชลี มีพี่น้องรวมกัน 5 คน โดยตัวเองเป็นคนสุดท้อง เรียนที่โรงเรียน ผดุงดรุณี และ ที่โรงเรียนเตรียมอุดม สายวิทย์ สอบเอ็นทรานซ์ติดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เรียนได้ 1 ปี ก็มาเข้าที่ มหาวิทยาลัย Abac จากนั้นก็สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่อเมริกา จนจบปริญญาตรีและโท ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่  พี่ปุ๊ อัญชลี มีพี่ชายที่สนิทกันคือ คุณ เอกกมล จงคดีกิจ (พี่เบิ้ม) และได้เข้าร่วมวง The Waves ของพี่ชาย และวงเดอะเอฟเวอร์เรส์ท ร้องเพลงเป็นอาชีพครั้งแรก ที่โรงแรมมณเฑียร ต่อมาย้ายไปร้องที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ และทำงานเป็นนางแบบตามแบบพี่สาว คือ พี่โอ่ง ช่อทิพย์ จงคดีกิจ เคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง ถามหาความรัก และเรื่อง ด้วยรักคือรัก ที่นำเพลงในอัลบั้ม หนึ่งเดียวคนนี้ ไปประกอบ เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมาก แสดงคู่กับ พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และเรื่องต่อมา คือ เรื่อง อีกครั้ง

อัลบั้มเพลง หนึ่งเดียวคนนี้

อัลบั้ม สะดุดรัก (2529)

 1. สะดุดรัก
 2. อย่าฝืนใจตัวเอง
 3. ขวัญเอย
 4. รักแท้
 5. พบกันในฝัน
 6. จุดมุ่งหมาย
 7. อยากให้เขารู้
 8. เจ็บนัก
 9. ชนะใจ
 10. ใครคนไหน

This Lonely Me (2529)

 1. This lonely me (หนึ่งเดียวคนนี้)
 2. Freak out (กลัวเพี้ยน)
 3. watch out (ต้องระวัง)
 4. left alone… still alive (คิดไปเอง)
 5. Day to day (อยู่ไปวันวัน)
 6. A casual lifestyle (ฝ่ายเดียว)
 7. Should have known (น่าคิด)
 8. So lonely (ฉันเหงา)
 9. Better be me (สะดุดรัก)
 10. Goal (จุดมุ่งหมาย)
 11. If only he knew (อยากให้เขารู้)
 12. Bird of paradise (ไม่ผิด)
 13. Sad lullaby (ขวัญเอย)
 14. True love (รักแท้)
 15. For a while (พบกันในฝัน)

อัลบั้ม เขย่าโลก (2530)

 1. เขย่าโลก
 2. หยุดหัวใจ
 3. หนักเกินไป
 4. ไกลเกินฝัน
 5. พูดไม่ออก
 6. ร้อนนัก
 7. ถึงกัน
 8. ยืมหัวใจ
 9. คนนี้แน่นอน
 10. ฉันผิดเอง

อัญชลีกับตัวของเธอเอง (2531)

 1. ไม่ให้ใครรู้
 2. จบที่…เข้าใจ
 3. คงไม่นาน
 4. เพราะเชื่อคน
 5. วิ่งไปสู่ฝัน
 6. ไม่เห็นเป็นไร
 7. อีกแล้ว
 8. คนบางคน
 9. คือละคร
 10. พบกันใหม่

Crossroads (2540)

 1. ด้วยความคิดถึง
 2. มีเธอ
 3. Crossroads
 4. เธอได้ยินไหม
 5. ฉันให้เธอ
 6. ยินดีจะรักเธอ
 7. วันเวลา
 8. ด้วยความคิดถึง (Jam Version)

 

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักร้องและนักแสดงชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิตมากมาย ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน

พี่เบิร์ด เด็ก

 

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ หรือ อัลเบิร์ท แมคอินไตย์ เกิด 8 ธันวาคม 2501 สูง 177 ซม. และ นํ้าหนัก 65 กก สัญชาติไทย นับถือ ศาสนาพุทธ คุณพ่อ เจมส์ แมคอินไตย์ คุณแม่ อุดม แมคอินไตย์

เมื่อตอนเกิด คุณพ่ออยากให้ชื่อ “โกยทอง” แต่คุณแม่ไม่ยอม มีพี่น้อง 8 คน พี่เบิร์ดเป็นคนที่ 7

 

พี่เบิร์ด ธงไชย เด็ก

เคยเรียนที่ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนปัญญาวรคุณ พาณิชยการธนบุรี

 

ที่อยู่ บ้านใบไม้ 1166/2 สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต 48 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250

ทำงานที่ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มหาชน

ผลงานอัลบั้ม ของ พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

 

 

อัลบั้มของ พี่เบิร์ด ธงไชย >>

01) อัลบั้ม หาดทราย สายลม สองเรา ( พ.ศ. 2529)

เบิรด์-ธงไชย-หาดทราย-สายลม-สองเรา

1.ฝากฟ้าทะเลฝัน (หาดทราย สายลม สองเรา)”3:33
2.ด้วยรักและผูกพัน3:31
3.ของของนาย3:51
4.“ผ่านมา-ผ่านไป”3:35
5.“เป็นยังไงกัน”3:30
6.“บันทึกหน้าสุดท้าย”3:28
7.“แล้วเธอก็จากไป”4:08
8.“อย่าไปหาเลยเธอ”3.00
9.“(จะ)บ่นทำไม”3:33
10.“เกิดเป็นตัวละคอน”3:47

อัลบั้มพิเศษของ พี่เบิร์ด >>

02) 2530 อัลบั้ม สบาย สบาย
03) 2530 อัลบั้ม รับขวัญวันใหม่ หรือ ขอบใจจริงๆ
04) 2531 อัลบั้ม ส.ค.ส. หรือ เสียงกระซิบ
05) 2533 อัลบั้ม บูมเมอแรง
06) 2534 อัลบั้ม พริกขี้หนู
07) 2537 อัลบั้ม ธ ธง
08) 2539 อัลบั้ม ดรีม
09) 2541 อัลบั้ม ธงไชย เซอร์วิส
10) 2542 อัลบั้ม ตู้เพลงสามัญประจำบ้าน
11) 2544 อัลบั้ม Smile club

12) 2545 อัลบั้ม ชุดรับแขก

13) 2548 อัลบั้ม Volume 1
14) 2549 อัลบั้ม ธงไชย วิลเลจ
15) 2550 อัลบั้ม Simply Bird
16) 2553 อัลบั้ม อาสาสนุก
17) 2561 อัลบั้ม Mini Marathon
18)2565 อัลบั้ม BIRD 22  

> ผลงานละคร >>

 

01) นํ้าตาลไหม้ (ช่อง3) (นพพล โกมารชุน, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ชลิต เฟื่องอารมย์ และธงไชย แมคอินไตย์)
02) มงกุฏฟาง (ช่อง3) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ พรพรรณ เกษมสุ)
03) ทายาทท่านผู้หญิง (ช่อง5)
04) เมื่อรักร้าว (ช่อง9) (ยุรนันท์ ภมรมนตรี, มยุรา ธนบุตร, นาถยา แดงบุหงา และธงไชย แมคอินไตย์)
05) ขมิ้นกับปูน (ช่อง9) (ส.อาสนจินดา, เดือนเต็ม สาลิตุล, นิรุต ศิริจรรยา, กาญจนา จินดาวัฒน์ และธงไชย แมคอินไตย์)
06) วงเวียนหัวใจ (ช่อง9) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ ธิติมา สังขพิทักษ์)
07) บ้านสอยดาว (ช่อง7) (ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, อุทุมพร ศิลาพันธ์, มยุรา ธนบุตร และธงไชย แมคอินไตย์)
08) พลับพลึงสีชมพู (ช่อง7) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ มนฤดี ยมาภัย)
09) ดวงไฟใยไม่ส่องฉัน (ช่อง7) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ)
10) คู่กรรม (ช่อง7) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ กมลชนก โกมลฐิติ)
11) วันนี้ที่รอคอย (ช่อง7) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์)
12) นิรมิต (ช่อง7) (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อารียา สิริโสภา)
13) ความทรงจำใหม่ หัวใจเดิม (ช่อง5) ธงไชย แมคอินไตย์ กับ คัทลียา แมคอินทอช

พี่เบิร์ด แพรว

ผลงานภาพยนตร์ >>

01) ขอแค่คิดถึง (สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ เจริญปุระ และธงไชย แมคอินไตย์)
02) บ้านสีดอกรัก (สรพงษ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตนันท์, จารุณี สุขสวัสดิ์, พรพรรณ เกษมสุ และ ธงไชย แมคอินไตย์)
03) ด้วยรักคือรัก (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อัญชลี จงคดีกิจ ** แสดงเป็นพระเอกหนังเต็มตัวเรื่องแรก)
04) อีกครั้ง (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อัญชลี จงคดีกิจ)
05) ด้วยรักและผูกพัน (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ กาญจนา จินดาวัฒน์)
06) หลังคาแดง (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ จินตหรา สุขพัฒน์)
07) คู่กรรม (ธงไชย แมคอินไตย์ กับ อาภาศิริ นิติพล)
08) 2046 (ธงไชย แมคอินไตย์, ทาคูยะ คิมูระ, เหลียงเฉาเหว่ย และ เฟย์ วอง)

 

(รางวัล บิลบอร์ด อวอร์ด ซึ่งเบิร์ดได้รับรางวัลนี้เป็นคนแรกในทวีปเอเซีย)

รางวัลที่เคยได้รับ:

 

– 2526 รางวัลนักร้องดีเด่น และรางวัลพิเศษจากประชาชน-คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สยามกลการ
– 2529 รางวัลเมขลา นักร้องดีเด่นประจำปี
– 2530 เพลงที่มหาชนให้คะแนนนิยมคือ ขอบใจจริงๆ จาก โค๊ก มิวสิคอวอร์ด
– 2530 ศิลปินยอดเยี่ยมจากสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ(สยช.)
– 2532 รางวัลเมขลา ดารานำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง คู่กรรม
– 2532 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ดารานำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง คู่กรรม – 2532 นักร้องยอดเยี่ยมจากเวที สีสันอวอร์ด
– 2534 รางวัล เอ็มทีวี อาเซี่ยน วิวเวอร์ชอยซ์ อวอร์ด
– 2536 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง วันนี้ที่รอคอย
– 2536 โหวต อวอร์ด ดาราชายยอดนิยม
– 2536 โหวต อวอร์ด นักร้องชายยอดนิยม
– 2538 รางวัลตุ๊กตาทอง ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม – 2539 รางวัล บิลบอร์ด วิวเวอร์ ชอยซ์ อวอร์ด (ได้รับรางวัลนี้เป็น คนแรกในทวีปเอเซีย)

พี่เบิร์ด บิลบอร์ด

ช่องยูทูป https://www.youtube.com/user/birdthongchaichannel

ลายเซ็นพี่เบิร์ด

 

บทสัมภาษณ์ พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จากกองถ่ายทำเบื้องหลังมิวสิควีดีโอ “กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง

 

เต๋อ เรวัติ พุทธินันทน์

เรวัติ พุทธินันทน์ – อัลบั้มเพลง

เต๋อ# 1
 1. ที่แล้วก็แล้วไป
 2. ดอกฟ้ากับหมาวัด
 3. มือน้อย
 4. เจ้าสาวที่กลัวฝน
 5. เศร้า
 6. อยากรู้นัก
 7. สาวเอยจะบอกให้
 8. เพื่อนเอย
 9. หมู่บ้านในนิทาน
 10. ยิ่งสูงยิ่งหนาว
เต๋อ - 2
 1. ดอกไม้พลาสติก
 2. อกหักไม่ยักกะตาย
 3. มันแปลกดีนะ
 4. ชายแปลกหน้า
 5. เสี้ยวอารมณ์
 6. ณ.โลกสีขาว
 7. เมื่อรักมาเยือน
 8. เป็นเวรเป็นกรรม
 9. กำลังใจ
 10. บทเพลงเพื่อเด็ก
เต๋อ - 3
 1. สองเราเท่ากัน
 2. สมปองน้องสมชาย
 3. ไม่สายเกินไป
 4. เพื่อน
 5. ฝัน
 6. เมืองใหญ่เมืองนี้
 7. ปากคน
 8. ใจของเรา
 9. คงจะมีสักวัน
เต๋อ- ชอบก็บอกว่าชอบ
 1. ชอบก็บอกชอบ
 2. อย่างน้อยก็คิดดี
 3. เมืองใหญ่เมืองนี้
 4. ยิ่งสูงยิ่งหนาว
 5. ชายแปลกหน้า
 6. ดอกไม้พลาสติก
 7. เพื่อนเอย
 8. มือน้อย
 9. สองเราเท่ากัน
 10. บทเพลงเพื่อเด็ก
 11. ฝัน
 12. ที่แล้วก็แล้วไป
 13. เจ้าสาวที่กลัวฝน
 14. กำลังใจ
 15. คงจะมีสักวัน

เรวัติ พุทธินันทน์ คนดนตรีที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ “แกรมมี่”

สาว สาว สาว

วง สาว สาว สาว

สมาชิกในวง

อัลบั้ม รักปักใจ

 1. รักปักใจ
 2. รักไม่จริง
 3. แรกสาว
 4. แฟนฉัน
 5. แพะยิ้ม
 6. รักครั้งแรก
 7. รักต่างแดน
 8. เจอะเขาจ้องมอง
 9. เธอกับฉัน
 10. จันทร์เจ้า

สาว สาว สาว อัลบั้ม ประตูใจ พ.ศ. 2526

หน้า 1

 1. ประตูใจ
 2. รักคือฝันไป
 3. มิอาจรัก
 4. ด้วยแรงแห่งรัก
 5. รักทำไม

หน้า 2

 1. อยากลืม
 2. ขอเพียงสัญญา
 3. อย่าโกรธกันเลย
 4. สาวนักเรียนนอก
 5. ลาที

อัลบั้ม เป็นแฟนกันได้ยังไง

พ.ศ. 2527

เป็นแฟนกันได้ยังไงอำนวยการผลิตโดย ระย้า
เรียบเรียงฯ โดย กริช ธอมัส
ดนตรีโดย บาราคูดัส
ห้องบันทึกเสียง ศรีสยาม
บันทึกเสียงโดย สุรัตน์ม ไพรัชม คำรณม เวชม สุริยา

หน้า 1

 1. เป็นแฟนกันได้ยังไง
 2. ติ๊กต่อก(อย่าหยุดนะ)
 3. ถ้าเธอกลับมา
 4. เพียงเพราะว่า
 5. ยาเสพติด(หลีกหนีให้ห่าง)

หน้า 2

 1. ไม่มีเธอ
 2. บอกฉันว่าไง
 3. แปลกดีนะ
 4. ฟ้ากว้าง ทางไกล
 5. คลื่นเสน่หา

อัลบั้ม หาคนร่วมฝัน

 1. รักโกหก
 2. รักชั่วคราว
 3. แมวน้อยกับผีเสื้อ
 4. จุดหมายปลายทาง
 5. คิดถึงทุกวัน
 6. ยามไกล
 7. หาคนร่วมฝัน
 8. ปฏิทินหัวใจ
 9. ยิ้มเย้ยโลก
 10. ไม่มีใครร้องไห้กับเรา
 11. รักสำคัญที่ใจ
 12. อย่าให้ฝันเก้อ

สาว สาว สาว อัลบั้ม ในวัยเรียน

หน้า 1

 1. พบกันที่เขาดิน
 2. ในวัยเรียน
 3. ภาพฝัน
 4. Thank You
 5. จำไว้นะเธอ
 6. เบื่อคอย

หน้า 2

 1. บ้านน้อย
 2. Telephone
 3. เที่ยวทะเล
 4. กลัวคนเค็ม
 5. แมงมุม
 6. เพียงความทรงจำ

สาวสาวสาว-แมกไม้และสายธาร
สาว สาว สาว อัลบั้ม แมกไม้และสายธาร

 1. คืนใจ
 2. ทุ่งอ้อ
 3. ผิดสัญญา
 4. รักไม่กลับคืน
 5. อยากมีรัก
 6. คำสัญญา
 7. บทเพลงชีวิต
 8. ลมเพ้อ
 9. เด็กน้อยกับดวงดาว
 10. หาคนร่วมฝัน

สาว สาว สาว - รวมฮิต

หน้า 1

 1. ดอกไม้ของน้ำใจ
 2. มีแต่เสียใจ
 3. ไม่รู้ใจ
 4. ลบไม่ออก
 5. ลุยต่อไป

หน้า 2

 1. เบื่อแล้ว
 2. เจ็บกว่านี้มีไหม
 3. ตามเคย
 4. เมื่อไรจะรู้
 5. เจ็บก็ดี

สาว สาว สาว

ชื่อชุด ดอกไม้ของน้ำใจ
บันทึกเสียง ศรีสยาม / เอ็มเอ็ม สตูดิโอ
อำนวยการผลิต ระย้า
ผลิตโดย รถไฟดนตรี Music Train

ทาทาโกอินเตอร์ เพลงเหมือน บริทนีย์

อมิตา ทาทายัง กำลังมีผลงานในอัลบั้ม 2 หลังจากการย้ายบ้านมาอยู่กับ สังกัด โซนี่ มิวสิค บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ส่งงานเพลงในอัลบั้มชื่อ Real TT ( เรียว ทีที ) ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกัน ซึ่งมีทั้งเพลงเต้นตามแบบฉบับของเธอ และเพลงช้า ซึ่งหลายเพลงกำลงไต่ชาร์ต ในหลายคลื่นวิทยุ แต่ล่าสุด ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าตัวว่ากำลังก้าวไปสู่การทำงานเพลงสากลในระดับนานาชาติ เตรียมวางแผงสิ้นปีนี้ พร้อมกับได้วางรูปแบบงานเพลงออกมาเป็นแบบเดียวกับ บริทนีย์ สเปียร์ กับงานเพลงแนวป๊อปแดนซ์ ภายใต้สังกัดของ โซนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ทั้งนี้ ทาทา ยัง ได้เปิดเผยถึงการทำงานในอัลบั้มอินเตอร์ของเธอว่า…ได้คุยกับทางทีมงานของ ทางโซนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ว่าจะทำอัลบั้มชุดนี้ที่ไหน แล้วโปรดิวเซอร์คนไหนน่าจะเหมาะ กับอัลบั้มชุดนี้ ซึ่งตามที่ได้วางกันเอาไว้อัลบั้มชุดนี้จะเป็นแนวป๊อปแดนซ์ เหมือนบริทนีย์, เอ็นซิงค์, จัสติน ฯลฯ ต้องเต้น แต่จะไม่ใช่ร็อคแอนด์โรลล์ ภาพทาทาออกไปแบบนี้ตั้งแต่ทาทาเป็นเด็ก ๆ แล้ว คนก็จะรู้สึกว่าทาทาจะนิ่ง ๆไม่ได้ เพราะมาซนตลอด คาแรคเตอร์เลยค่อนข้างต้องมีมูฟเมนต์เยอะ ๆ จึงคิดว่าน่าจะเป็นสวีเดน เพราะเพลงแดนซ์กำลังฮิตมาก ติดต่อโปรดิวเซอร์ที่โน่น โชคดีมากที่โปรดิวเซอร์เขามาพักร้อนที่เมืองไทย และเราคุยกันเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ไปอัดเสียงที่สวีเดนรอบหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม 4 เพลง ล่าสุดเพิ่งบินไปอัดเสียงอีก 4 เพลง เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม และอีกสองเดือนก็จะไปอัดอีก 4 เพลง ซึ่งเพลงในอัลบั้มอาจจะเกิน 12 เพลง โดยมากอัลบั้มอินเตอร์ต้องมีมากกว่า 12 เพลง บางที 16 บางทีก็ 19 เพลง

สำหรับโปรดิวเซอร์คนสวีเดนของทาทา ครั้งนี้ มี ๒ เพลง ที่เป็นทีมงานจากนิวยอร์ก ซึ่งเป็นคนที่ทำงานให้กับบริทนีย์ กับ เอ็นซิงค์ กลุ่มนี้ชื่อ เมอร์ลิน บริทนีย์, เอ็นซิงค์, อนาลตาเซีย และแผนการที่ทาง โซนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล วางไว้คือ ปลายปีนี้ ไม่น่าเกินเดือนธันวาคม ก็จะมีงานเพลงของ อมิตา ทาทา ยัง วางขายทั่วโลก

สำนักข่าวไทย

ตัวตนผู้ชายชื่อ ตุ้ย ธีรภัทร์

ตัวตนผู้ชายชื่อ ตุ้ย ธีรภัทร์

ตุ้ย ธีรภัทร์ เป็นชายหนุ่มอารมณ์ดี ติดจะไฮเปอร์อยู่นิด ๆ ชอบทำกิจกรรมทั้งดนตรี และเล่นกีฬาสารพัดชนิด โดยเฉพาะฟุตบอล ตุ้ยเล่นตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบ ถึงแม้หนุ่มคนนี้จะเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จากการแสดง ไม่ว่าจะเป็นจาก งานโฆษณา , ละคร , ภาพยนตร์ หรือมิวสิควีดีโอ

แต่สิ่งที่ตุ้ยรักและใฝ่ฝันอยากทำมาโดยตลอด ก็คือ งานดนตรี ตุ้ยชอบเล่นกีต้าร์และร้องเพลง มาตั้งแต่เด็ก ๆ ตุ้ยได้เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อยู่ ป.3 ตุ้ยได้ของขวัญเป็นกีต้าร์ตัวแรกในชีวิตตอนอายุ 10 ขวบ บวกกับที่ครอบครัวสนับสนุน และนั่นคงเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ตุ้ย รักในเสียงเพลงมาโดยตลอด พอขึ้นมัธยมตุ้ยก็ได้เล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น

พอมีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกา ตุ้ย ก็ใช้เวลาว่างไปเรียนการทำเพลง (Audio Production) ที่ Art Institute Seattle ตุ้ยแอบฝึกฝีมือการทำเพลง จนมีผลงานที่เป็นเดโมของตัวเอง 1 ชุด

จากความตั้งใจเดิม ที่จะกลับมาช่วยงานคุณพ่อ แต่ในที่สุดหลังจากกลับมาเมืองไทย ตุ้ยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง งานแรกคือ ภาพยนตร์โฆษณา ที่ทำให้ใคร ๆ คุ้นหน้า คุ้นตากันใน Johnny Walker Black Label ตามมาด้วยภาพยนตร์ คู่กรรม และเมื่อมาถึงงานละคร ข้ามสีทันดร ตุ้ยได้รับโอกาสดีอีกครั้ง ตุ้ยแต่งเพลงและร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้

หลังจากนั้นไม่นาน ตุ้ยก็เอาเดโมผลงานของตัวเอง เดินเข้ามาเสนอกับค่าย RPG และในที่สุด เมื่อได้มีโอกาสทำเพลงเป็นของตัวเอง ตุ้ยจึงไม่รอช้าที่จะมีส่วนร่วม ทั้งในการแต่งเพลงทำนองและเขียนเนื้อเพลง ซึ่งในอัลบั้มชุดนี้ ตุ้ยได้แต่งเนื้อร้อง – ทำนอง เพลง ใจบอกว่าใช่ , เพลง อยู่กับเธอ และเพลง มองลงมา

อัลบั้ม
: ธีรภัทร์
: ธีรภัทร์ สัจจกุล
: ตุ้ย
: 28 ปี
: 22 กรกฎาคม 2516

สูง / น้ำหนัก
: 178 Cm / 75 Kg

การศึกษา
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ปริญญาโท MBA – St. Martin’s College , USA

ผลงานที่ผ่านมา
: ละคร – ข้ามสีทันดร , มรสุมแห่งชีวิต พันท้ายนรสิงห์ , ภาพยนตร์ – คู่กรรม , โฆษณา – จอห์นนี่วอล์กเกอร์ แบล็คเลเบิ้ล ออแกนิกส์ , มิวสิกวีดีโอ – ตัวจริงของเธอ

ดนตรี
: กีต้าร์

นักร้อง / นักดนตรี ที่เป็นแรงบันดาลใจ
: พี่เต๋อ , พี่โอม , Eric Clapton , Robbie Williams , จรัล มโนเพชร , แกรนด์เอ็กซ์

กีฟาโปรดปราน
: ฟุตบอล

สถานที่ที่ชอบไป
: ทะเล เกาะหัวหิน

สิ่งที่อยากทำในอนาคต
: ทำงานบันเทิงที่ยังคงให้ความสุขกับตัวเอง และคนอื่นได้ต่อไปเรื่อย ๆ

มุมมองเรื่องความรัก
: คงจะไม่มีสูตรตายตัวสำหรับแต่ละคน แต่สำหรับตุ้ย น่าจะเป็นการแชร์ความรู้สึก ทุกข์และสุขร่วมกัน ( ความรู้สึกทำหน้าที่นำหน้าเหตุผล)

มุมมองเรื่องเพื่อน
: เวลาพูดถึงเพื่อน และจะนึกถึงคำว่า “ อุ่นใจ “

มุมมองเรื่องการทำงาน
: อยู่ที่จังหวะ เวลาที่เหมาะ พอดี และลงตัว สนุกกับ pressure ที่เกิดขึ้น มีการตั้งเป้าให้ตัวเองก้าวเดินไป

มุมมองการใช้ชีวิต
: เลือกทำในสิ่งที่ให้รางวัลตอบกลับมาคือความสุข

Concept
เป็น Lifestyle และ Love Style…เล่ามุมมองที่เกี่ยวกับความรักในด้านต่าง ๆ ของตุ้ย ซึ่งมีทั้งรูปแบบของความรู้สึกอารมณ์ดี สนุกสนาน การให้กำลังใจ ความอบอุ่น การแบ่งปันความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อกัน

Music Style
งานโดยรวมของอัลบั้ม ธีรภัทร์ เป็น Variety Pop – Easylistiening ผลงานที่ออกมา เป็นการร่วมงานระหว่างตุ้ย (ทั้งแต่งเนื้อร้อง – ทำนอง) กับทีมแต่งเนื้อเพลง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร , กฤชยศ เลิศประไพ , มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร และโปรดิวเซอร์ เรื่องกิจ ยงปิยะกุล ( โปรดิวเซอร์งาน CrossRoad – ปุ๊ อัญชลี ) ซึ่งควบคุมงานผลิตโดย ชาตรี คงสุวรรณ

เล็ก พราว และวงสลาลม

เล็ก พราว (สลาลม leck & friends)

เกิดวันที่ :
21 มิถุนายน

การศึกษา :
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ผลงานสร้างชื่อ :
“ พราว “ ร้องนำ / กีตาร์
“ เมโทรฯ อะคูสติก “
WAVE IMPRESSION บอกเล่าเก้าสิบ G – Rec
เพลงโฆษณา Goodyear 97 / FBT 2000
เขียนคำร้องให้บริษัท Sony

สลาลม

CONCEPT :
สลาลม เป็นคำศัพท์เทคนิคทางกีฬา

ความหมาย :
สลาลม สื่อถึงความหมายที่ว่า เป็นการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าผ่านสิ่งกีดขวาง ไปสู่จุดหมายโดยไม่หยุด จึงใช้คำว่า สลาลม ที่เปรียบได้กับการทำงานในชุดนี้

วงสลาลม

เหล่าสมาชิก สลาลม leck & friends

สุรชัย กิจเกษมสิน : Guitar / Vocals / Producer
สุรพงษ์ ปราณีบัตร : Drum
สาธิต เอกโกลมรัตน์ : Bass

ร่วมงาน สลาลม leck & friends

อุกฤษณ์ พิทักษณ์ประชากิจ : Sound engineer / Mix Down
Mastring By Kenny Jackel

วงลลาลม

แผ่นตัด 1 สลาลม leck & friends

1. ตลอดไป เพลงรักที่เติมกำลังใจให้กันและกัน
2. โลกไม่ได้มีแค่เราสองคน เพลงจังหวะช้า ๆ ฟังสบาย ๆ
3. ชื่นใจ เพลงเร็ว จังหวะสนุกสนาน

อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

 

ชื่อ : ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ชื่อเล่น : อู๋

เกิด : 16 พฤศจิกายน 2513

การศึกษา : มหาวิทยาลัย รามคำแห่ง

ผลงาน : ร้องเพลงโฆษณา “สไปร์ท”

ร้องเพลงประกอบละคร “หักลิ้นช้าง, บ่วงดวงใจ”

นักร้องสยามกลการ 20 คน สุดท้าย

นักร้องถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย

ซูบารุอวอร์ด 20 คน สุดท้าย

อัลบั้ม “TNT”

อัลบั้ม คนธรรพ์ณธร 24 ก.ย. 42

อัลบั้ม fire & ice

รางวัล : นักร้องยอดเยี่ยม และนักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

สไมล์ พาวเวอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 2

นักร้องยอดเยี่ยม และนักร้องชาย

สาขาเพลงร็อคยอดเยี่ยม สีสันอะวอร์ดส์ ปี 2539

ศิลปินชายยอดเยี่ยม

พระพิฆเณศทองพระราชทานฯ ปี 2540

ศิลปินชายร็อคยอดเยี่ยม สีสันอะวอร์ดส์ ปี 2542

โดม ปกรณ์ ลัม

โดม ปกรณ์ ลัม

ชื่อ : ปกรณ์ ลัม [ PAKORN LUM ]

ชื่อเล่น : โดม [ DOME ]

เกิด : 12 กันยายน 2522

FAVOURITE SPORTS :. ฟิตเนส
FAVORITE FOOD :. อาหารญี่ปุ่น
COLLECTION :. แผ่นเสียง, ซีดี
HOBBY :. เล่น TURN TABLE

ผลงาน : 

– อัลบั้มชุดที่ 5. Nologo
– อัลบั้มชุดที่ 4. Dome Naked
– อัลบั้มพิเศษ THE CELEBRATION
– อัลบั้มพิเศษ MISSION 4 PROJECT
– อัลบั้มชุดที่ 3. Dome Question
– อัลบั้มพิเศษ THE X-VENTURE
– อัลบั้มพิเศษ Dome Reaction
– อัลบั้มชุดที่ 2. Dangerous Dome
– อัลบั้มพิเศษ THE NEXT
– อัลบั้มชุดที่ 1. Dome

อัลบั้ม Dome (สังกัดอาร์เอส โปรโมชั่น) 14 ก.ย. 2539

เพียงจำไว้
ยิ่งรักเธอ
ดื้อ
สวีท
สมมุติ
ห่วงกันบ้างซิ
สูตรไหนดี
ยิ่งรักเธอ (Clubmixed)
เศษเวลา
โดมิโน่
ยอมทุกที
ทางใหม่
ยิ่งรักเธอ (Acoustic)

อัลบั้ม Dangerous Dome (สังกัดอาร์เอส โปรโมชั่น) 4 ก.ค. 2541

Hey! อันตราย
อย่ารักเขาได้ไหม
รักฉันได้หรือเปล่า
ช็อก
เกินไป
อย่ารักเขาได้ไหม (Jungle Mix)
ยุ่งเด่ะ
ก่อนใครจะรู้
ไปเจ็บที่ไหนมา
เสียดาย
เอาจริง
ยุ่งเด่ะ (Underground Version)

โดม รีแอ๊คชั่น 16 ต.ค. 2541
โดม เควสชั่น 2542