บ้าหอบฟาง
บ้าหอบฟาง
อัสนี และ วสันต์
Artists : อัสนี - วสันต์ โชติกุล

Album : บ้าหอบฟาง

Executive Producer : ไชยยงค์ นนทสุต

Producer : อัสนี โชติกุล (นอกจากเพลง"บ้าหอบฟาง" และ"กาละเทศะ" โดยอัสนี&กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา)

Co - Producer :

Record At : ศรีสยาม สตูดิโอ (ต.ค.2528)

Sound Engineers : Gary Edwards

Mixed Down At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Mixed Down By :

Releas On : 2529

Company : ไนท์สปอท

Sales By : Onpa

Price : 70

เพลงในอัลบั้ม บ้าหอบฟาง

บอกแล้ว : อัสนี โชติกุล

บ้าหอบฟาง : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์, อัสนี โชติกุล / กฤษณ์ โชทิพย์พัฒนา

เดือนเพ็ญ : อัสนี พลจันทร์

ไม่เป็นไร : อัสนี โชติกุล / ดนู ฮันตระกูล

กาละเทศะ : อัสนี โชติกุล / ดนู ฮันตระกูล

วันนี้วันดีวันที่เป็นไท : อัสนี โชติกุล

เพลงของเขา : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์, อัสนี โชติกุล / จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

น้ำเอยน้ำใจ : อัสนี โชติกุล

สมชายกล้าหาญ : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์, อัสนี โชติกุล / ดนู ฮันตระกูล

Related Posts

One thought on “บ้าหอบฟาง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.