โมเม นภัสสร บูรณสิริ

โมเม

ชื่อ : นภัสสร บูรณสิริ

ชื่อเล่น : โมเม

เกิด : 29 ธันวาคม 2523

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์

ผลงาน :
ร้องเพลงประกอบละคร ดอกแก้ว

ร้องเพลงประกอบละคร เจนนี่ฯ

อัลบั้ม โมเม 10 ก.พ. 2541

อัลบั้ม The X – Venture

อัลบั้ม เนเชอรัล โมเม 21 ม.ค. 2543