เล็ก พราว และวงสลาลม

เล็ก พราว (สลาลม leck & friends)

เกิดวันที่ :
21 มิถุนายน

การศึกษา :
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ผลงานสร้างชื่อ :
“ พราว “ ร้องนำ / กีตาร์
“ เมโทรฯ อะคูสติก “
WAVE IMPRESSION บอกเล่าเก้าสิบ G – Rec
เพลงโฆษณา Goodyear 97 / FBT 2000
เขียนคำร้องให้บริษัท Sony

สลาลม

CONCEPT :
สลาลม เป็นคำศัพท์เทคนิคทางกีฬา

ความหมาย :
สลาลม สื่อถึงความหมายที่ว่า เป็นการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าผ่านสิ่งกีดขวาง ไปสู่จุดหมายโดยไม่หยุด จึงใช้คำว่า สลาลม ที่เปรียบได้กับการทำงานในชุดนี้

วงสลาลม

เหล่าสมาชิก สลาลม leck & friends

สุรชัย กิจเกษมสิน : Guitar / Vocals / Producer
สุรพงษ์ ปราณีบัตร : Drum
สาธิต เอกโกลมรัตน์ : Bass

ร่วมงาน สลาลม leck & friends

อุกฤษณ์ พิทักษณ์ประชากิจ : Sound engineer / Mix Down
Mastring By Kenny Jackel

วงลลาลม

แผ่นตัด 1 สลาลม leck & friends

1. ตลอดไป เพลงรักที่เติมกำลังใจให้กันและกัน
2. โลกไม่ได้มีแค่เราสองคน เพลงจังหวะช้า ๆ ฟังสบาย ๆ
3. ชื่นใจ เพลงเร็ว จังหวะสนุกสนาน