เฉลียง

เนื้อเพลง กว่าจะถึงวันพรุ่งนี้

กว่าจะถึงวันพรุ่งนี้

ตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้า

Artist: เฉลียง

กว่าจะถึงพรุ่งนี้วันที่เราต้องจาก
จากไกลไปสุดขอบฟ้า
กว่าจะถึงพรุ่งนี้คงข่มตาไม่หลับ
จิตใจห่วงหาอาวรณ์

อยากทวนวันเวลาให้กลับมาเหมือนเก่า
วันที่เราเคยสุขสดใส
ได้เหม่อมองท้องฟ้าพสุธาผืนเก่า
แนบเนาร่มไม้ชายคา

วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
จะมีใครคอยใส่ใจได้เหมือนเดิม
คงต้องเหงาเผชิญโลกเดียวดาย
คงไร้คนคอยปลอบโยน

จิตใจยังเวิ้งว้าง ความคิดยังว่างเปล่า
สับสนจนใจอ่อนล้า
ต่อจากวันพรุ่งนี้ไปอีกนานเท่าไร
กว่าเราจะได้หวนคืน

(ขอบคุณ .. คุณ Mongmang .. สำหรับเนื้อเพลงครับ)