รักเหลือเกิน

Artists : เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์

Album : รักเหลือเกิน

Executive Producer : Oh! My God Group

Producer : เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์, อนุสาร อุณะดิลก

Co – Producer :

Record At : Clef Studio

Sound Engineers : พรเทพ สุวรรณบุณย์

Mixed Down At : Clef Studio

Mixed Down By : พรเทพ สุวรรณบุณย์

Releas On : 2542

Company : Oh! My God

Sales By : Mga

Price : 99

Sponsor : Bose

รักเหลือเกิน : เนื้อร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทำนอง เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์ เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

ต้นไม้ : เนื้อร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

ฉันก็เคย : เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ ทำนอง/เรียบเรียง นพพล ดีประเสริฐ

อยากรักเธอนานๆ : เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

ฉันยังจำ : เนื้อร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทำนอง เมธวิน อังคทะวานิช เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

เหงาเหลือเกิน : เนื้อร้อง วัลยา พระคุ้มครอง ทำนอง/เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

ไม่เอาแล้ว : เนื้อร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

เหงามาตลอด : เนื้อร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทำนอง/ เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

ทำได้เท่านี้ : เนื้อร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/เรียบเรียง เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

เป็นของเธอ : เนื้อร้อง มธุรสร ทำนอง/เรียบเรียง วรพัตร จารุศร

อยากจะมีเธอ

Artists : เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์

Album : อยากจะมีเธอ

Executive Producer : Oh! My God

Producer : Oh! My God

Co – Producer : เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์

Record At : Clef Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At :

Mixed Down By :

Releas On : 1997

Company : Oh! My God

Sales By : Onpa

Price : 95

Sponsor :

มีฉัน : เนื้อร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์ ทำนอง/ เรียบเรียง พนเทพ สุวรรณบุณย์

เจอกันในใจ : เนื้อร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/ เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

กรงที่ขังใจ : เนื้อร้อง นราธิป นวกิติ์ ทำนอง/ เรียบเรียง นพพล ดีประเสริฐ

รักของฉัน : เนื้อร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง นพพล ดีประเสริฐ

กลับมาหาฉัน : เนื้อร้อง/ ทำนอง พนเทพ สุวรรณะบุณย์ เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

อยากจะมีเธอ : เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ, เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์ ทำนอง/ เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

ใจเธอเป็นดั่งทราย : เนื้อร้อง ชวิณี เกษบุญชู ทำนอง/ เรียบเรียง อนุสาร คุณะดิลก

ไม่เหลือ : เนื้อร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง พนเทพ สุวรรณะบุณย์

ถนนของเรา : เนื้อร้อง กาญจนา มั่นหมาย ทำนอง/ เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล