อิทธิ 6 ปกขาว

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : อิทธิ 6 ปกขาว

Executive Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer :

Record At : Rs. Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Rs. Studio

Mixed Down By : ยงยุทธ คำยอด

Releas On : 16 ก.ค.2539

Company : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Price : 300 (ปกซีดี)

Sponsor :

น้ำใจตา : เนื้อร้อง/ทำนอง อิทธิพล เสนีย์วงศ์ฯ เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

สิ้นสุดกันที : เนื้อร้อง/ทำนอง ธนพล อินทฤทธิ์ เรียบเรียง จิตติพล บัวเนียม

ปกขาว : เนื้อร้อง วินัย จรัชอาชา ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

เท่าลมหายใจ : เนื้อร้อง/ทำนอง อิทธิพล เสนีย์วงศ์ฯ เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ลองของ : เนื้อร้อง/ทำนอง เทพพนม สุวรรณบุณย์ เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

คนคิดมาก : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ดอกไม้ในดวงตา : เนื้อร้อง สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

จะเอายังไง : เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

ไปให้พ้น : เนื้อร้อง ธานี วงศ์นิวัติขจร ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

หนี้ไม่พ้น : เนื้อร้อง ธานี วงศ์นิวัติขจร ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

อิทธิ 5 กำลังดี

อิทธิ 5  กำลังดี

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : อิทธิ 5 กำลังดี

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนพล อินทฤทธิ์

Record At : Rs. Studio

Sound Engineers : Mr.Tim Beale, จิตติพล บัวเนียม

Mixed Down At : Rs. Studio

Mixed Down By : Mr.Tim Beale

Releas On : พ.ย.2536

Company : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Price : 90

Sponsor : เครื่องเสียง Sherwood

ทรมาน : เนื้อร้อง ชัชวาลย์ ภักดีศรี ทำนอง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

สองทีกำลังดี : เนื้อร้อง วินัย จรัสอาชา ทำนอง/เรียบเรียง ทวี ศรีประดิษฐ์

ทำใจไม่ได้ : เนื้อร้อง เทพนม สุวรรณยบุณย์, ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ต่างคนต่างแพ้ : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง อิทธิ พลางกูร เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

เด็ดปีก : เนื้อร้อง ชัชวาลย์ ภักดีศรี ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ทรนง : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไม่มีทาง : เนื้อร้อง วีระ เดชไกรวัลย์ ทำนอง อิทธิ พลางกูร เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร, วีระ เดชไกรวัลย์

ตอกตะปูปิดฝา : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

หลีกทาง : เนื้อร้อง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ทำนอง/เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

โหดเลวดี : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

อิทธิ ป้ายแดง

อิทธิ ป้ายแดง

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : อิทธิ ป้ายแดง

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ส.ค.2535

Company : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION 1992 CO;LTD

Price : 85

Sponsor : ยาอม Meloids

เข้าใจหน่อย(โอ๊ย) : เนื้อร้อง ยาวี ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไม่มีแวว : เนื้อร้อง/ทำนอง  ศิรวัชร พัชรพาดา เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

รอยร้าว : เนื้อร้อง/ทำนอง  ธนพล อินทฤทธิ์ เรียบเรียง ธนันต์ เชิญพิพัฒนสกุล

ความจริงที่โหดร้าย : เนื้อร้อง ยาวี ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ยาวไปเลย : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร, ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ไร้สาระ : เนื้อร้อง ยาวี ทำนอง/เรียบเรียง อนุวาท พลางกูร

อย่าทนอีกเลย : เนื้อร้อง ชัชวาลย์ ภักดีศรี ทำนอง/เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

ฟ้า…ดอกไม้และเธอ : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

สนทำไม : เนื้อร้อง อิทธิ พลางกูร, ชัชวาลย์ ภักดีศรี ทำนอง/เรียบเรียง ธนันต์ เชิญพิพัฒนสกุล

ดีกว่าเสียคน : เนื้อร้อง ศิรวัชร พัชรพาดา ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

อิทธิ 3 เวลา

อิทธิ 3 เวลา

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : อิทธิ 3 เวลา

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ก.ย.2533

Company : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Price : 80

Sponsor : Calvin Klein

หมดศรัทธา : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

กาลเวลา : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อุกฤษ พลางกูร

คลับคล้ายคลับคลา : เนื้อร้อง นกเขา, อิทธิ พลางกูร ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

แผลเป็น : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

เราสามคน : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไม่ธรรมดา : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ใครทำใคร : เนื้อร้อง/ทำนอง  อำนาจ ลูกจันทร์ เรียบเรียง อำนาจ ลูกจันทร์, อิทธิ พลางกูร

ทำใจลี้ภัย : เนื้อร้อง อริสมันต์ ทำนอง/เรียบเรียง ทากุ วาตานาเบ้

ไม่ขีดไฟ : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ดินทราย : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง สุรพันธ์ จำลองกุล เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล, อิทธิ พลางกูร

ไปต่อไป

ไปต่อไป

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : ไปต่อไป

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ประมาณ พ.ศ. 2531 – 2533

Company : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Price : 80

Sponsor : Pepsi

หัวใจเดิม : เนื้อร้อง/ทำนอง วิเชษฐ ห่อกาญจนา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไปต่อไป : เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง กริช ธอมมัส

แบกต่อไป : เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง กริช ธอมมัส

กายช้ำ : เนื้อร้อง วิเชษฐ ห่อกาญจนา ทำนอง เกี๊ย เรียบเรียง อุกฤษ พลางกูร

นับหนึ่ง : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

จบไม่ลง(ปลงไม่ไหว) : เนื้อร้อง วิเชษฐ ห่อกาญจนา ทำนอง วันชัย ปิ่นทอง เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

อย่าเอ่ยคำว่ารัก : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

สุดทางสายลม : เนื้อร้อง นกเขา ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

กล้าหน่อย : เนื้อร้อง อริสมันต์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ฝันเกินจริง : เนื้อร้อง นกเขา ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ให้ มัน แล้ว ไป

ให้มันแล้วไป อิทธิ

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : ให้ มัน แล้ว ไป

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : กริช ธอมมัส, ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ประมาณ พ.ศ. 2531 – 2533

Company : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Price : 80

Sponsor :

ให้มันแล้วไป : เนื้อร้อง โล ชิงฮัน ทำนอง/เรียบเรียง ———-

จบลงแล้ว : เนื้อร้อง กริช ธอมมัส ทำนอง/เรียบเรียง ———-

ยังจำไว้ : เนื้อร้อง วิเชษฐ ห่อกาญจนา ทำนอง/เรียบเรียง ———-

คนอะไร? : เนื้อร้อง ยงยุทธ คำยอด ทำนอง/เรียบเรียง ———-

มากคน – มากความ : ———-

เจ็บคราวนี้ : เนื้อร้อง กริช ธอมมัส ทำนอง/เรียบเรียง ———-

เก็บตะวัน : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ———-

ใจเขา – ใจเรา : เนื้อร้อง ———- ทำนอง/เรียบเรียง ———-

หากคิดจะรัก…ก็รัก : เนื้อร้อง ———- ทำนอง/เรียบเรียง ———-

นิยายน้ำเน่า : เนื้อร้อง ———- ทำนอง/เรียบเรียง ———-

เมื่อใดฉันไร้รัก อิทธิ พลางกูร

เนื้อเพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร
อัลบั้ม องศาไฟ พ.ศ.2534
สังกัด RS Promotio

เมื่อใดเสือไม่รักป่า เมื่อใดฟ้าไม่รักดิน
เมื่อใดน้ำหยุดไหลริน
เมื่อนั้นฉันสิ้นรักเธอ

เมื่อใดงูไม่หวงไข่ เมื่อใดนกไม่ละเมอ
เมื่อใดไร้ไก่ขันเก้อ
เมื่อนั้นเธอไร้ฉันแน่นอน

ตราบทิวาไร้สุรีย์ ตราบราตรีไร้ศศิธร
ตราบหิมาลัยโยกคลอน
ตราบนั้นฉันจะร้างรา

เมื่อใดมดลืมน้ำตาล เมื่อใดบ้านลืมหลังคา
เมื่อใดลมไม่พัดมา
เมื่อนั้นฉันหยุดรักเธอ

(ขอบคุณ .. คุณ Mongmang .. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

เมื่อใดฉันไร้รัก

Artist: อิทธิ พลางกูร

กายช้ำ อิทธิ พลางกูร

เนื้อเพลง กายช้ำ

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร
อัลบั้ม ไปต่อไป

เจ็บจนชินนับครั้งไม่ไหว
แล้วไม่จำสักที
เฝ้าคอยเตือนบอกใจไว้
หยุดและพอแล้วใจ
เจ็บควรจำไว้สิใจ
ใยชอบทำเป็นลืม

บอกดวงใจรักนั้นอย่าฝัน
พักให้นานแสนนาน
หากเจอะใครอดใจไว้
ไม่มีใครรักจริง
สิ่งจอมปลอมหลอมด้วงใจ
รักใครเป็นต้องช้ำ

เจ็บและช้ำในใจฉันเอง
ช้ำจนมันล้นใจ
เก็บความเหงาเก่า ๆ ช้ำเกินกว่าใคร
ทำไมทำอย่างนี้ใจนะใจ

เจ็บจนกายรับไม่ไหว
หรือใจยังไม่พอ
เที่ยวตามไปเก็บความรัก
ช้ำมาหนักทุกที

เจ็บและช้ำในใจฉันเอง
ช้ำจนมันล้นใจ
เก็บความเหงาเก่า ๆ ช้ำเกินกว่าใคร
ทำไมทำอย่างนี้ใจนะใจ
เจ็บจนชินแต่กายช้ำ
แล้วใยใจไม่จำ

กายช้ำ

Artist: อิทธิ พลางกูร

ยังจำไว้ อิทธิ พลางกูร

ยังจำไว้

Artist: อิทธิ พลางกูร

เนื้อเพลง ยังจำไว้ อิทธิ พลางกูร

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร

เมื่อรักอิงแอบดวงใจแนบชิดตราตรึง
สุดซึ้งยามเราใกล้ชิดกัน
ต่างรู้ใจกันและกันทุกข์นั้นไม่หวั่น
เพียงต้องการให้เธอเคียงคู่ฉันไป

*เก็บฝันวันเก่าในความเงียบเหงาคนเดียว
เปลี่ยวนักตัวเราเศร้ามิคลาย
ก่อนนั้นเธอเป็นดังเงา เหงาเพราะเธอไกล
มีแต่ความเสียใจทนเจ็บหัวใจ

**บอกแล้วใจในส่วนลึก
ไม่เคยนึกแท้จริงนั้นเธอไร้ความจริงใจ
หลอกแม้คนคอยห่วงใย
มอบใจรักภักดีแล้วเธอยังทำ

***ภาพความทรงจำคอยย้ำรักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
เมื่อวันเวียนไปแล้วเธอทำไมกลับลืม
แอบไปมีใครมาทิ้งฉันไว้ทุกคืนวันฉันเหม่อ
มองภาพเธอครั้งใดใจเจ็บ เหลือเกิน
(ซ้ำ*, **, ***)
มองภาพเธอครั้งใด ใจเจ็บ เหลือเกิน
ยังจำไว้ ในใจนั้น ยังจำไว้ในใจนั้น ยังจำไว้ ในใจนั้น
ยังจำไว้ ใจฉันยังเจ็บเหลือเกิน

(ขอบคุณ ..คุณแฟนเพลง.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)