อัญชลี จงคดีกิจ

In love

Artists : อัญชลี จงค…

2 ปี ago

Crossroads

Artists : อัญชลี จงค…

2 ปี ago

เนื้อเพลง อยู่ไปวันๆ

เสียงกลองกังวานก้องไ…

5 ปี ago

เนื้อเพลง อยากให้เขารู้

มาคิดดูฉันยังไม่รู้ย…

5 ปี ago

เนื้อเพลง ไม่ให้ใครรู้

ฉันนั่งมองคลื่นซัดสา…

5 ปี ago

เนื้อเพลง ไม่ผิด

พบหญิงสาวคนหนึ่ง ยิ้…

5 ปี ago

เนื้อเพลง มีเธอ

ฉันไม่รู้จะเป็นอย่าง…

5 ปี ago

เนื้อเพลง พบกันในฝัน

อยากให้เราพบกันในฝัน…

5 ปี ago

เนื้อเพลง ฝ่ายเดียว

ใจแอบชอบเขาเพียงฝ่าย…

5 ปี ago

เนื้อเพลง น่าคิด

น่าคิดน่าข้องจิตแต่เ…

5 ปี ago