แม่กลอง สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง แม่กลอง

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

สายชลแม่กลอง เหมือนดังละอองน้ำตก
ใสดังกระจก เปรียบดังจิตใจเจ้าของ
พี่ลอยรักให้ ฝากไปในสายแม่กลอง
ขอเชิญให้น้อง ครองความรักไว้เถิดหนา
สายชลเชี่ยวนัก แพ้ใจรักจริงของพี่
รักลอยมานี่ ดั่งใจพี่ใฝ่ครวญหา
นางนวลขาวผ่อง ไม่ผ่องเกินนวลแก้วตา
เนื้อนวลนวลกว่า นวลนกนวลปลาไหนไหน
กลางกระแสแลล้วนโป๊ะล้อม
เขาลงอวนอ้อมล้อมสกัดมัจฉาเอาไว้
แม้นพี่เป็นปลาไม่ปรารถนาเข้าอวนของใคร
พี่จะขออยู่แต่ในอวนใจน้องเจ้าเท่านั้น
สายชลแม่กลอง น้ำนองสองฟากล้นฝัง
น้ำใจจงหลั่ง พอได้ประทังชีพฉัน
สายน้ำมิอาจ ตัดขาดออกไปจากกัน
สายใยสัมพันธ์ ขาดกันมิได้หรอกเอย

นักโทษรัก สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง นักโทษรัก

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง ประสิทธิ์ พยอมยงค์
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

หยุดที่เถิดเธอ อย่าเที่ยวประหาร ผลาญใจชายเล่น โปรดจงเว้นฉันเอาไว้คน
จะคิดจะฆ่าทําไมฉันใกล้จะตายเต็มทน อย่ากลัวจะพ้นมันไป
เจ็บใจใครหนากลับมาสนอง เหมือนของสนุก อยู่บนทุกข์คนอื่นหรือไร
ประหารกันอย่างเลือดเย็นเหมือนเป็นสิ่งที่เพลินใจ คิดแค้นเคืองใครเล่าหนา
หากตัวฉันเป็นนักโทษรัก-จักรอรับคําพิพากษา
หากคุกคืออ้อมแขนของแก้วตา ฉันยอมถูกขังจนกว่าฉันตาย
ไม่ยอมอุทธรณ์ผ่อนปรนโทษฉันรับทัณฑ์ดีกว่า
ไม่ยอมขอฎีกาศาลใด จําคุกตลอดชีวีฉันก็จะยิ่งดีใจ เพราะเธอขังในอ้อมแขน

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง เจอะคุณเข้าอีกแล้ว

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว ไม่แคล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทําผมช้ำใจ ยิ่งอยากไกล ไม่ขอตอแย
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว ไม่แคล้วถึงที่ตายแน่
ตั้งใจไม่เหลียวแล ใยผันแปร ใจอ่อนไปทุกที
ก็ไหนคุณว่าจะรักผม ก็ไหนคุณชมว่าผมเป็นคนดี
รอคุณมานานนับปี โกรธคุณเต็มที่ แต่แล้วก็ต้องอ่อนใจ
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว ไม่แคล้วคลาดคุณจนได้
ที่เคืองจงหายไป มาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณ

ยามไร้ สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง ยามไร้

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

ฉันตรมระทมหนักหนา ดูหรือโชคชะตา เกิดมาอาภัพเหลือทน เหมือนฝุ่นละอองตาม
ท้องถนน อาภัพอับจน ความหวังมืดมน จนรักก็จาง
ชีวิตแทบวาย จุดหมายเลือนลาง ญาติมิตรเมินห่าง คิดไป คิดไป คิดไป-อ้างว้าง เหลือเกิน
ไร้งานร้าวรานหวั่นไหว ชีวิตก้าวผิดไป โทษใครเรามันไร้เงิน ไร้เกียรติเขาจึงเหยียดหยามก้ำเกิน เพื่อนฝูงไม่มอง พี่น้องกลับเป็นเมินเดินหนีร่ำไป
ที่รักก็จาง ที่หวังก็ไกล ยิ่งคิดครวญใคร่ น้อยใจ-น้อยใจ-น้อยใจ เพราะเรายากจน

เย้ยฟ้าท้าดิน สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง เย้ยฟ้าท้าดิน

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร และสัมพันธ์ อุมากูล
ทํานอง มงคล อมาตยกุล
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

ฟ้าหัวเราะเยาะข้าชะตาหรือ ดินนั้นถืออภิสิทธิ์ชีวิตข้า
พรหมลิขิตขีดเส้นเกณฑ์ชะตา ฟ้า อินทร์พรหมยมพญา ข้าหรือเกรง
ขอหัวเราะเยาะเย้ยเหวยๆ ฟ้า พสุธาอย่าครวญว่าข้าฯ ข่มเหง
เย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยําเกรง หรือใครเก่งเกินข้าฯ ฟ้าดินกลัว……
ข้าฯ ขอลิขิตชีวิตข้าฯ เองไม่เกรงดินฟ้า อีกผืนผสุธาพญายมพรหมอินทร์……ทั่ว .
ข้าฯ กระทําแต่ความดีมีหรือจะกลัว มิใช่ใจชั่วลืมตัวหลงลําพอง
อันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั้นหรือ ข้าฯ ก็ถืออยู่ที่ใจไม่….หม่นหมอง
รักการทําชั่วควรหรือจะกลัวนรกมันปอง หากทําดีฟ้าดิน ต้องคุ้มครอง

รักอย่ารู้คลาย สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง รักอย่ารู้คลาย

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

จําพรากจากขวัญดวงใจ ต่อนี้ไปใครเล่าจะโลมสมร
โอ้ใครจะคอยพัดให้คลายร้อน โอ้ใครเขาจะร้องกลอนกล่อมเจ้าให้นอนฝันดี
ใครเล่าโลมเล้าเอาใจ ห่างน้องไปใจห่วงนวลฉวี ไม่ควรโศกตรมให้เสื่อมราศรี
เมื่อยามน้อง โศกฤดีก็เหมือนทรวงพี่แหลกลาญ
จากน้องไปทั้งที่ขวัญพี่คงหาย ถ้าแม้มิได้จูบลานงคราญ จะฝังใจฝากไว้เป็นพยาน
เมื่อยามพี่ไปไกลบ้านรักอย่าราญสลาย
ลาก่อนลาแล้วกานดา ห่างน้องมายังห่างไม่หาย กี่วันกี่เดือนรักอย่าสลาย
กี่ปีรักอย่ารู้คลาย อย่ารู้วันหน่ายจากกัน

อย่าลืมฉันเลย สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง อย่าลืมฉันเลย

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

อย่าลืมสัมพันธ์ (อย่าลืมสัมพันธ์)
อย่าลืมสัมพันธ์ (อย่าลืมสัมพันธ์)
จากไปหนใด-ฝากใจฉันมา-อย่าลืมสัมพันธ์
กู่เพลงรักไป (กู่เพลงรักไป)
อย่าคลายรักกัน (อย่าคลายรักกัน)
อย่าลืมเสียงเพลง อย่าลืมสัมพันธ์ อย่าลืมสัญญา
ฝากใจ ฉันไปในเพลง
ตั้งใจบรรเลง เพราะเป็นเพลงลา
อยู่ดีเถอะนะ ขวัญตา
ฉันจําขอลา อาจจะนานหลายปี
ฝากเพียงสัมพันธ์ (ฝากเพียงสัมพันธ์)
จากกันทั้งที (จากกันทั้งที่)
อย่าลืมวจี อย่าลืมสัมพันธ์ อย่าลืมฉันเลย

กรุงเทพฯ สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง  กรุงเทพฯ

คําร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

โอ้…กรุงเทพฯ เทพเสกสรร บันดาลดล
ฉ่ำ สายชล เจ้าพระยา พาชื่นใจ
หรือกรุงเทพฯ เทพท่านสร้างแต่ปางใด
แลเหลียวใน วัดวาอาราม งามล้ำ
ยอดปราสาท ยอดเจดีย์ ศรีมณฑป
ดุจนักรบ ที่ชรา ดูคราคร่ำ
ลมระรวย ช่วยกล่อมด้วยลํานํา
เกลื่อนความชํากลบกลิ่นฉาวกากคาวกรุง

ใกล้เกลือกินด่าง

ใกล้เกลือกินด่าง
จังหวะ แมมโบ
ทํานอง สมาน กาญจนผลิน
คําร้อง ชาลี อินทรวิจิกร
สุเทพ วงศ์กําแหง ขับร้อง

บ้านอยู่เรียงเคียงกัน เกือบทุกวันเห็นอยู่
เพียงแต่ตามองไป มองด้วยใจเอ็นดู
บอกให้รู้ความนัย
บ้านอยู่เรียงเคียงกัน เขตรั้วกั้นเอาไว้
ตาแต่ตามองไป ใจต่อใจตรงกัน
แต่กระนั้นยังหวั่นเกรง
จะว่าไกลก็ไกล จะว่าใกล้ก็ใกล้ รู้แก่ใจกันเอง
จะปล่อยไปตามเพลง เห็นอยู่ว่าเรากันเอง
หรือเก่งแต่เพียงท่าทาง
บ้านใกล้เคียงเพียงไหน เหมือนใกล้เกลือกินต่าง
มัวแต่ทำอําพราง มัวแต่วางอารมณ์
ก็คงสมคำเปรียบเปรย

ตัวไกลใจยัง สุเทพ วงศ์กําแหง

เนื้อเพลง  ตัวไกลใจยัง

ผลงานเพลง – มงคล อมาตยกุล
สุเทพ วงศ์กําแหง – ร้อง

แม้ลาจากไปหัวใจพี่ดังชิดชูอยู่ยังระวังใกล้เธอ
ปกปักบําเรอเปรอปรองมองเมียง
ฝากเนื้อเพลงครวญดุจเสียงพี่ร้องลํานําจําเรียง
ขอไปคลอเคียงด้วยเสียงพาที

หนทางห่างกันนั้นกายห่างเธอฝังใจใฝ่เจอละเมอฝากใจ
อยู่ห่างทางไกลคงใจไมตรี
สร้อยคล้องคอเธอเส้นนี้ ใส่ไว้ประจําจงดี
เหมือนแทนมือพี่ที่เคยคล้องคอ

ถึงไกลใจยังเหมือนดั่งยังเคย เคล้าอยู่ชูเชยเย้าเอ่ยคําพ้อ
แม้นานปานใดขอให้คอยรอ
หวนกลับมาคลอพะนอ
เนานานสุขสันต์ชั่วกัลปา

นับคือจากกันนับวันจากไกล เหมือนวันหยุดไป
คล้ายใครแอบโกง
ฉุดหยุดยามโมงโกงวันเวลา
เฝ้านับวันคืนห่างหา
ยิ่งนับยิ่งกลับคลาดคลา
หรือปวงเทวาแกล้งมาล้อพี่