สมาชิกวงบอดี้แสลม

สมาชิกวงบอดี้แสลม

สมาชิกวง บอดี้แสลม ในยุคแรก มี 3 คน ดังนี้

ตูน บอดี้แสลมชื่อจริง อาทิวราห์ คงมาลัย
ชื่อเล่น ตูน
ตำแหน่ง ร้องนำ
วันเกิด 30 พฤษภาคม 2522
การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปินที่ชื่นชอบ Match Box 20,Lifehouse
กีฬาที่เล่น ฟุตบอล
ประสบการณ์ทาง ด้านดนตรี อดีตสมาชิกวงละอ่อน
ร้องแร็พให้กับวง Big Ass
เล่นดนตรี(กลางคืน) ในนามวง กุหลาบขาว
ผลงานที่ผ่านมา อัลบั้ม ละอ่อน
อัลบั้มพิเศษ “เทพนิยายนายเสนาะ”


เภา บอดี้แสลมชื่อจริง รัฐพล พรรณเชษฐ์
ชื่อเล่น เภา
ตำแหน่ง กีตาร์
วันเกิด 12 เมษายน 2522
การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศิลปินที่ชื่นชอบ Enya,Smashing Pumpkins
กีฬาที่เล่น ฟุตบอล
ประสบการณ์ ทางด้านดนตรี อดีตสมาชิกวงละอ่อน
ผลงานที่ผ่านมา อัลบั้ม ละอ่อน
อัลบั้มพิเศษ “เทพนิยายนายเสนาะ”


ปิ๊ด บอดี้แสลมชื่อจริง ธนดล ช้างเสวก
ชื่อเล่น ปิ๊ด
ตำแหน่ง เบส
วันเกิด 30 เมษายน 2522
การศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
ศิลปินที่ชื่นชอบ Silly Fools,Mr.Big
กีฬาที่เล่น ฟุตบอล
สบการณ์ทาง ด้านดนตรี อดีตสมาชิกวงละอ่อน
เล่นดนตรี (กลางคืน) ในนามวง Go So Big
ผลงานที่ผ่านมา อัลบั้ม ละอ่อน
อัลบั้มพิเศษ “เทพนิยายนายเสนาะ”
แสดงละครชุดเรื่อง “พ่อ”