แปลเพลง this love maroon 5

แปลเพลง this love maroon 5

ศิลปิน : มารูนไฟว์
I was so high I did not recognize
The fire burning in her eyes
The chaos that controlled my mind
Whispered goodbye and she got on a plane
Never to return again
But always in my heart
ฉันมึนเมาเสียใจไม่ได้เห็น
ไฟที่เผาไหม้ในตาเธอ
หายนะที่คุมใจฉันอยู่
กระซิบลาแล้วเธอก็ขึ้นเครื่องบินไป
ไม่กลับมาอีก
แต่ยังอยู่ในใจฉันเสมอ
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
And her heart is breaking in front of me
I have no choice, cause I won’t say goodbye anymore
ความรักนี้ทำเสียหาย
เธอกล่าวคำลาหลายครั้งก่อนหน้านี้
และหัวใจเธอก็แตกสลายต่อหน้าต่อตาฉัน
ฉันไม่มีทางเลือก เพราะว่าฉันจะไม่กล่าวลาอีก
I’ll fix these broken things
Repair your broken wings
And make sure everything’s all right
(it’s alright, it’s alright)
My pressure on your lips
Sinking my fingertips
Into every inch of you
Cause I know that’s what you want me to do
ฉันจะซ่อมสิ่งที่แตกหักไป
ซ่อมปีกที่ฉีกขาดของเธอ
และคอยดูให้ทุกอย่างสมบูรณ์
ไม่เป็นไร มันไม่เป็นไร
กดริมฝีปากเธอ
กดปลายนิ้วฉัน
ลงไปในทุกตารางนิ้วบนตัวเธอ
เพราะฉันรู้ว่าเธออยากให้ฉันทำอย่างนั้น
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
Her heart is breaking in front of me
And I have no choice, cause I won’t say goodbye anymore
ความรักนี้ทำเสียหาย
เธอกล่าวคำลาหลายครั้งก่อนหน้านี้
หัวใจเธอก็แตกสลายต่อหน้าต่อตาฉัน
และฉันไม่มีทางเลือก เพราะว่าฉันจะไม่กล่าวลาอีก
This love has taken its toll on me
She said goodbye too many times before
My heart is breaking in front of me
And I have no choice, cause I won’t say goodbye anymore
ความรักนี้ทำเสียหาย
เธอกล่าวคำลาหลายครั้งก่อนหน้านี้
หัวใจเธอก็แตกสลายต่อหน้าต่อตาฉัน
และฉันไม่มีทางเลือก เพราะว่าฉันจะไม่กล่าวลาอีก
New Words:

High (adj.) เมายา
Chaos (n.) หายนะ
Whisper (v.) กระซิบ
Take its toll (v.) สร้างความเสียหาย
Language in ActionMy heart was breaking.

Two friends are talking about a fire disaster.

Tom: Did you hear about the news about the fire?
Jerry: Yes, my heart was breaking.
Tom: 50 people dead. Carelessness has taken its toll.
Jerry: Families of the victims, I think their hearts are breaking too.
Tom: My heart was broken when I heard about the news.
เพื่อนสองคนคุยกันเรื่องอัคคีภัย
ทอม เธอได้ยินข่าวไฟไหม้หรือยัง
เจอรี่: รู้แล้ว หัวใจฉันแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ
ทอม คนตายห้าสิบคน ความประมาทสร้างความเสียหาย
เจอรี่: ครอบครัวของผู้ที่ประสบเคราะห์ ฉันว่าเขาก็คงใจแตกสลายเหมือนกัน
ทอม ฉันเสียใจมากตอนที่ได้รู้ข่าว

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.