เพลง Wishing You Were Somehow Here Again แปล

You were once
My one companion
You were all
That mattered
You were once
A friend and father
Then my world
Was shattered
Wishing you were
Somehow here again
Wishing you were
Somehow near
Sometimes it seemed
If I just dreamed
Somehow you would
Be here
Wishing I could
Hear your voice again
Knowing that I
Never would
Dreaming of you
Won’t help me to do
All that you dreamed
I could
Passing bells
And sculpted angels
Cold and monumental
Seem, for you
The wrong companions
You were warm and gentle
Too many years
Fighting back tears
Why can’t the past
Just die?
Wishing you were
Somehow here again
Knowing we must
Say goodbye
Try to forgive
Teach me to live
Give me the strength
To try
No more memories
No more silent tears
No more gazing across
The wasted yearsHelp me say
GoodbyeHelp me say
Goodbye

ครั้งหนึ่งเคยเป็น
ที่พึ่งพิงเดียวของฉัน
เป็นทุกๆ อย่าง ของฉัน
เป็นทั้งเพื่อนและพ่อ
แต่แล้วโลกของฉันก็แตกสลายอยากให้พ่ออยู่ที่นี่อีกครั้ง
อยากให้ท่านมาอยู่ใกล้บางครั้ง เสมือนว่า
ถ้าเพียงฉันหลับตาฝัน
พ่อจะปรากฎกายโดยพลันอยากได้ยินเสียงพ่ออีกครั้ง
แม้จะรู้ว่า เป็นไปไม่ได้

ฝันถึงพ่อ ไม่อาจช่วยให้ฉัน
ทำในสิ่งที่พ่อฝันเอาไว้

ระฆังมรณะ รูปสลักเทวดา
สิ่งก่อสร้างที่เย็นชา

ดูเหมือนว่า
เป็นสหายที่ผิดเพี้ยนไปจากท่าน
พ่อนั้นอบอุ่นและอ่อนโยน

หลายปีที่ผ่านมา
ต้องกลั้นน้ำตาไว้
เหตุใดอดีตกาลจึงไม่ดับสูญ

หวังเพียงพ่ออยู่ด้วยกันในตอนนี้
แม้รู้ดีว่าเราต้องพรากจาก

พยายามให้อภัย
สอนลูกให้ใช้ชีวิตอยู่ได้
มอบพลังให้ลูกบากบั่น

สูญสิ้นแล้วความทรงจำ
ไม่มีแล้วหยาดน้ำตาที่เงียบงัน
ไม่ทอดตาดูอีกต่อไป
วันเวลาที่สูญเปล่า

ช่วยลูกให้กล่าว
คำลา

ช่วยลูกให้กล่าว
คำลา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.