เพลง เป็นสตรีต้องมีผัว จากเรื่อง เกาะสวาทหาดสวรรค์

ลูกสาวเอ๋ย จงฟังแม่ว่า
เป็นเรื่องธรรมดา ที่ลูกเกิดมาเป็นนารี
ไม่ว่าลูกคนจน ลูกคนมั่งมี
ลูกไพร่ ลูกผู้ดี
ต้องมีสามีไว้ประดับตัว
เพราะมีผัว แม่จึงมีลูก
เป็นตัวอย่างฝังปลูก
แม่อยากให้ลูกมีผัว
หากลูกเจอผัวดี ก็มีราศรีแก่ตัว
เมื่อปะผัวชั่ว ตัวลูกพลอยรับอับอาย
โบราณท่านสอน ไว้เป็นกลอนประจำจิต
ว่าปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย
หมือนมีผัวผิด คิดจนตัวตาย
จะมีคู่เคียงกาย อย่าฉวยผู้ชายที่ชั่ว
เกิดชาตินี้ มีผัว ไม่พ้น
นารีทุกคน รู้จักรักตนสงวนตัว
ธรรมดานารี นั้นต้องมีผัว
ลูกอย่าขลาดหวาดกลัว
มีผัวแล้วสบาย สบาย

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.