Site icon บ้านเพลงเก่า

เนื้อเพลง ไม่ให้ใครรู้

ไม่ให้ใครรู้

Artist: อัญชลี จงคดีกิจ

ฉันนั่งมองคลื่นซัดสาด ดูเป็นเกลียวสาดเซาะริมหาดทราย
น้ำกระเซ็นเปียกเปื้อนกาย
แต่จิตใจไม่เคยอาทร

ฉันจะยอมเปียกหนาวสั่น เพื่อให้ใจบอบช้ำมันอดทน
ฟ้ามืดมัวหมู่เมฆหม่น
จะอดทนไม่เคยอาทร

น้ำกระเซ็นเปียกชุ่มนองใบหน้า ฉันแอบรินน้ำตา
เพื่อปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่า มันหลั่งออกจากใจ
จากคนที่พ่ายแพ้

ความพ่ายแพ้ไม่ให้ใครรู้ ความพ่ายแพ้ไม่ให้ซ้ำเติม
ความพ่ายแพ้ไม่ให้ใครซักถาม
ฉันไม่ต้องการคนปลอบใจ

ฉันจะตรมก็ฉันเอง ไม่ต้องการให้ใครมาปลอบใจ
เพราะฉันทำจะโทษใคร
จะอย่างไรก็เราทำเอง

(ขอบคุณ ..คุณ Mongmang.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

Exit mobile version