เนื้อเพลง เพลินธรรมชาติ

เพลินธรรมชาติ
วงดนตรี รอยัลสไปร้ท์

หมู่ภมรเรียงราย
หลายหลากมากสีสวยงาม
บินวนเวียนไปตามเกสรไม้พันธุ์นานา
หมู่นกน้อยน่าดูจับคู่
คู่เคียงเริงร่าส่งเสียงร้องไปมา
ชิดชิดไพเราะจับใจ

เพลิดเพลินในอารมณ์
เพลินชมล้วนมวลดอกไม้
สีสวย ๆ สดใสชูช่อล้วนชวนให้ชม
ดอกไม้สีนานาหมายตาเข้าไปได้ดม
สุขเหลือในอารมณ์เพลินชมมวลธรรมชาติ

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.