เนื้อเพลง อ่าวหัวใจ

อ่าวหัวใจ
คําร้อง/ทํานอง ชาญชัย บัวบังศร
พร ภิรมย์ ขับร้อง

พี่แล่นเรือเรือน้อยลอยล่องมา ฝ่าธาราแล่นมาด้วยแรงลม
ผ่านอ่าวรักบักใบหัวใจกลัวล่ม ขอหลบคลื่นลมเรือรักกลัวล่มจมอ่าวหัวใจ

อ่าวจะแคบก็ขอแอบพอลําเรือ โปรดจุนเจือให้เรือพี่จอดได้ไหม
อ่าวจะลึกจะกว้างหรือแคบเพียง ใด ขอหยั่งอ่าวใจ ๆ ได้ไหมโฉมตรู

โอ้อ่าวดวงใจลึกสักเท่าไร สมอแห่งใจหยั่งไปคงรู้
หากเรือรักล่มจมอ่าวแล้วใครจะกู้ ช่วยเอ็นดูกู้เรือใจอย่าให้พี่ช้า

อ่าวความรักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อที โปรดปรานีให้เรือพี่จอดสักลํา
ทอดสมอรักไปแล้วไม่คืนคํา ขอจอดสักลํา ๆ ในอ่าวหัวใจ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.