[wpedon id=2241]
A major


Powered by
TheGuitarLesson.com

A1 Atomic Kitten Backstreet Boys Blue Britney Spears System 4 กอหญ้า ชรินทร์ นันทนาคร ชัยรัตน์ เทียบเทียม ชาตรี ดนุพล แก้วกาญจน์ ดอกไม้ป่า ดอน สอนระเบียบ ดาวใจ ไพจิตร ดิอิมพอสซิเบิ้ล พัชรา แวงวรรณ พัณนิดา เศวตาสัย ภราดร ภูสมิง หน่อสวรรค์ รวมดาว รวิวรรณ จินดา รอยัลสไปรท์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส วง xyz วงชาตรี ศุ บุญเลี้ยง สาว สาว สาว สินใจ หงษ์ไทย สุชาติ ชวางกูร หนุ่มเสก เสกสรรค์ ชัยเจริญ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อังศนา ช้างเศวต อัญชลี จงคดีกิจ อินโนเซ้นท์ อุมาพร บัวพึ่ง ฮอทเปปเปอร์ เฉลียง เฌอ เบิร์ด กะ ฮาร์ท เพลงประกอบภาพยนตร์ แกรนด์เอ็กซ์ แมคอินทอช แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ แอนเดรีย สวอเรซ โอเวชั่น

เนื้อเพลง สัญญารัก

สัญญารัก

Artist: รวมดาว

ญ.) รักเอย น้องอองยังเฝ้าเฉลียว
ช.) รักเอย รักเดียวที่พี่ใฝ่ปอง
ญ.) พี่ต้องคอยเฝ้าออมถนอมใจน้อง
ช.) มิทำขุ่นข้องหมองใจ

ญ.) เห็นนกน้องบอกว่าไม้
ช.) พี่ก็ว่าไม้ไปตามวาจา
ญ.) เห็นปูน้องบอกว่าปลา
ช.) พี่ก็ว่าปลาดั่งตาดวงใจ
ญ.) แม้มีใดปรารถนา
ช.) จะเสาะจะหาให้พลันทันใด
ญ.) มิทำให้ขัดดวงใจ
ช.) ไม่ขัดดวงใจให้เคืองเลยเทียว

ญ.) พี่เอยแม้รักน้องมั่น สัญญา
ช.) สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา
ญ.) จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว
ช.) รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว
ญ.) ความรักไม่คลายสักแม้นิดเดียว
ช.) นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว
ญ.) หญิงใดไม่ปองข้องเกี่ยว
ช.) มิเกี่ยว มิข้องเลย

ญ.) คำสัญญาที่ให้แน่ใจแล้วหรือ
ช.) พี่จะยึดถือ มิเลือนลืมเลย
ญ.) หน่อยนานไปแล้วจะทำเชือนเชย
ช.) เจ้าเอยเชื่อเถิดหนาดวงใจ

(ขอบคุณ ..คุณ ajiowa.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น