เนื้อเพลง สัญญารัก

สัญญารัก

Artist: รวมดาว

ญ.) รักเอย น้องอองยังเฝ้าเฉลียว
ช.) รักเอย รักเดียวที่พี่ใฝ่ปอง
ญ.) พี่ต้องคอยเฝ้าออมถนอมใจน้อง
ช.) มิทำขุ่นข้องหมองใจ

ญ.) เห็นนกน้องบอกว่าไม้
ช.) พี่ก็ว่าไม้ไปตามวาจา
ญ.) เห็นปูน้องบอกว่าปลา
ช.) พี่ก็ว่าปลาดั่งตาดวงใจ
ญ.) แม้มีใดปรารถนา
ช.) จะเสาะจะหาให้พลันทันใด
ญ.) มิทำให้ขัดดวงใจ
ช.) ไม่ขัดดวงใจให้เคืองเลยเทียว

ญ.) พี่เอยแม้รักน้องมั่น สัญญา
ช.) สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา
ญ.) จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว
ช.) รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว
ญ.) ความรักไม่คลายสักแม้นิดเดียว
ช.) นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว
ญ.) หญิงใดไม่ปองข้องเกี่ยว
ช.) มิเกี่ยว มิข้องเลย

ญ.) คำสัญญาที่ให้แน่ใจแล้วหรือ
ช.) พี่จะยึดถือ มิเลือนลืมเลย
ญ.) หน่อยนานไปแล้วจะทำเชือนเชย
ช.) เจ้าเอยเชื่อเถิดหนาดวงใจ

(ขอบคุณ ..คุณ ajiowa.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.