เนื้อเพลง ดรรชนีไฉไล

ดรรชนีไฉไล
เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “ดรรชนีนาง
คำร้อง : อิงอร
ทำนอง : ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง

ช. ดรรชนีไฉไล นามนี้อยู่กลางใจพี่ดวงเดียว รักน้องสุดใจจริงเชียว

รักดรรชนีไฉไลคนเดียว จงเชื่อใจ

ญ. รักน้องถนอมน้องเรื่อยไป ขอมอบชีพไว้ ให้พี่ช่วงใช้จนนิรันดร์

ช. โอ้โอจอมขวัญ รักน้องเหมือนอย่างดวงตะวัน รักทิวาวันอำไพ

ดรรชนีไฉไล นามนี้อยู่กลางใจพี่ดวงเดียว รักน้องสุดใจจริงเชียว

รักดรรชนีไฉไลคนเดียว จงเชื่อใจ

ญ. ขอให้กระท่อมนี้เป็นพยาน รักเรายืนนาน ไม่เหือดแห้งหายเลือนไป

ช. พี่ขอสาบานเทพไท พี่รักดรรชนีไฉไล หัวใจมอบน้องนางเดียว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.