อิเหนารำพัน

อิเหนารำพัน
ผลงาน :ไสล ไกรเลิศ
ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

อิเหนาเอ๋ยกรรมแล้วเอยรักเจ้าผิดหวัง
เพราะรักเขาเพ้อคลั่ง เขาชังเมินหน้าพาอดสู

ขาดยอดชู้เชยชมตรมใจ ไหนจะอายผู้คน
ทุกข์ใจทนหมองไหม้ หลงลมใครโอ้ใจบุษบา
เจ้าเปลี่ยนคู่คลอไปชื่นเจ้าจอระกา
โอ้แก้วตาลมรักใดพาลอยไป

หลงรักเขา มองหาเงาแล้วเศร้าหวั่นไหว
รักหลงใหลเหมือนบ้า นิจจาลืมได้ โอ้ใจหญิง
แม่งามพริ้งมีมนต์วาจา เหมือนอารมณบุษบา
เหมือนพิมพาพิไล หลงลมใครโอ้ใจชื่นกมล
โอ้อกอิเหนา จะเปรียบตัวเราอับจน ใจกังวลคนรักมาเมินไปเอย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.