คอร์ดเพลง อ้อยใจ

อ้อยใจ

Artist: รวมดาว

รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)

อัจฉพรรณี หาญณรงค์ (บุ๋ม ปุยฝ้าย)

D Em A7 F#m

D Bm Em D D

  D
ช. งามแสนงามอย่างหยดย้อยงามสาวชาวร่อ้อย
  Em A7 D
อ้อยเอยพี่ คอยหวัง เธอให้ทา
  Em D
ญ. อ้อยในดินแดนนี้คงไม่หว าน
  D F#m A7 D
ช. หวานเจ้าของเป็นพ ยาน อันอ้อย เธอหวานคงเกิน ตาล
  Em A7 D
ใครได้ ทานมิ เบื่อหน่า
  D Em A7 D
ญ. หากพี่ได้ชิ มแล้ว คงค าย
  F#m D Em A7 D
ลิ้ม เพียงโคนโยนป ลาย  จนอ้อย อาย ตรอมต รม
  D Em D
ช. ชิมจน ปลาย ยังไม่ วายหวานในอาร มณ์
  F#m D A7 D
ญ. หวาน เพียงเชิงคำ คม พอชื่นชมแล้วค งคายช าน
  D A7 D
ช. ชานยังย วน ชวนให้ กลืนไว้ในดวงม าลย์
  F#m D Em A7 D
ญ. ฝืนจ นใจรำ คาญ คงต้องก ารทิ้ง ชานไปพ ลัน
  Em
*ช. ขอชิมอ้อย ใจ
  A7 Em
ญ. อุ๊ยใครให้ กัน
  A7 Em
ช. โถเพียงเปลือก มัน
  A7 D
ญ.รสคงไม่ ทันเทียมเนื้
  D F#m D
ช. ห วังว่าน้อง คงจุนเจื
  A7 D
ญ.ในห ทัยน้องยังคลุมเ ครือ
  Em A7 D
ช. จงเชื่อ ใจมิป อกก่ อน
  D Em
ญ. แต่พี่ชื่น ใจแล้วคงจร
  A7 D Em A7 D
ช. ผืน ดินใจอา วรณ์ ชิมอ้อย ดอนจน ตาย  

(ซ้ำ *)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.