คอร์ดเพลง ทุยจ๋า

ทุยจ๋า

Artist: รวมดาว

คำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์

ทำนอง สมาน กาญจนผลิน

นักร้อง

ชาญชัย บุญรัตนไพลิน (แอทลาส)

อัจฉรพรรณี หาญณรงค์ (ปุยฝ้าย)

Eb C7 Ab

Abmaj7 Gm Fm Bb7

  Eb
ญ.ทุย จ๋า โอ้ทุยของข้าอย่าหมองหมาง
  Eb
วา นหายเคืองเรื่องหลัง หลังคลายระคางขุ่นใจ
  C7 Ab Adim7 Eb
ช.ลืมท้ องนา แล้ว หันมาทำไ
  Eb F Fm Bb7
ไป ชื่นชมเพื่อนให ม่  ซิใย หันหน้ากลับ มา  
  Eb
ญ.ทุย เ อ๋ย เจ็บพอแล้วเอยอย่าซ้ำซ้ำ
  Eb
ทุย เอ๋ยทุยข้าช้ำช้ำในน้ำคำหนักหนา
  C7 Ab Adim7 Bb7
ช. ทุยรู้จำ รวง เอ๋ยทำกับ ข้า
  Eb F Eb
ยังจะมีน้ำห น้า กลับ มาง้อข้าอยู่ใย  
  Fm Gm Gbm Fm
ญ.โถ น้ำ ใจ เพื่ อนกระ ไรใจเ บา
  Bb7 Eb Ab
โถ ทุยจะลืมเพื่อนเ ก่า เก่า  
  Abm Eb
เจียวห รือไฉน  
  Eb
ช.ข้า เคย ช้ำ
  Eb7 Ab
ญ.ก่อนร วงพลั้งทำผิด ไป
  Gm Fm F Bb7
ช.ข้าเ สียน้ำตาเท่า ไหร่ ใค ร นะใคร นำพา
  Eb
ญ.ทุย เอ๋ย อย่าเคืองนักเลยข้าง้อ ง้อ
  Eb
วงพลั้งไปใคร่ขอ ขอ งอนง้อทุยสักครา
  C7 Ab Adim7 Eb
ช. ทุย ระ กำ เ คยหลงจำนรร จา
  Bb7 Eb F Eb
เกร งเจ้าสมน้ำ หน้า หน่อย มาหยามข้าให้ อาย
  Fm Gm Gbm Fm
ญ.รวงสา บาน ป ฏิญา ณวาจ
  Bb7 Eb
มิ เลือนเพื่อนทุยของ ข้า กว่าชีวิตสลาย
  Eb
ช.แน่จริง นะ
  Eb7 Ab
ญ.ไม่ลืมสั ญญากลับก ลาย
  Gm Cm F Bb7
ช.หน่อยเ จอพบเกลอเพื่อน ใหม่ ใหม่ คร้านไ กลบ้านนา
  Eb
ญ.ทุย จ๋า ก่อนเคยเห็นมาแต่ไหนไหน
  Eb
ทุยรักรวงบ้าง ไหมไหม ลองเผยใจบอกมา
  C7 Ab Adim7 Eb
ช. ทุยรัก รวง ทุ ยแหนหวงบูชา  
  Eb F Bb7 Eb
ญ.รวงจะไม่หนีห น้า อยู่เป็ นข วัญตาของทุ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.