บ้านเพลงเก่า

Crossroads

อัญชลี จงคดีกิจ-Crossroads

Artists : อัญชลี จงคดีกิจ

Album : Crossroads

Executive Producer : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Co – Producer :

Record At : Clef Studio, What’s Up! Studio

Sound Engineers : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Mixed Down At : Clef Studio, What’s Up! Studio

Mixed Down By : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Releas On : 2539

Company : Oh! My God

Sales By : Onpa

Price : 300 (ปกซีดี)

Sponsor :

ด้วยความคิดถึง : เนื้อร้อง มธุสร ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

มีเธอ : เนื้อร้อง ดิลก ดีเรกฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

Crossroads : เนื้อร้อง พงษ์รพี บูรณสมภพ ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

เธอได้ยินไหม : เนื้อร้อง วลี ทำนอง พนเทพ สุวรรณะบุณย์, เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

ฉันให้เธอ : เนื้อร้อง กาญจนา มั่นหมาย ทำนอง/เรียบเรียง พนเทพ สุวรรณะบุณย์

ยินดีจะรักเธอ : เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ ทำนอง วรพัตร จาระศร เรียบเรียง เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

วันเวลา : เนื้อร้อง มธุสร ทำนอง/ เรียบเรียง พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Exit mobile version