Archive for the ‘ศิลปินเพลงไทยลูกกรุง’ Category

ดาวใจ ไพจิตร

ดาวใจ ไพจิตร

ดาวใจ ไพจิตร เริ่มงานในอาชีพนักร้องเมื่อลาออกจากวงดนตรี […]

รอยัลสไปรท์

รอยัลสไปรท์

รอยัลสไปรท์ เป็นวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ้ที่มีความโดดเด่ […]

วินัย พันธุรักษ์

วินัย พันธุรักษ์

วินัย พันธุรักษ์ จบการศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการพระนคร สม […]

อุมาพร บัวพึ่ง

อุมาพร บัวพึ่ง

อุมาพร บัวพึ่ง อุมาพร บัวพึ่ง เป็นนักร้องแนวเพลงลูกกรุง […]

ธานินทร์ อินทรเทพ

ธานินทร์ อินทรเทพ

ธานินทร์ อินทรเทพ ย้อนหลังไปในช่วงปี 2507 ถึง 2508 เราต […]