ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต

เศก ศักดิ์สิทธิ์

เศก ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง)

เศก ศักดิ์สิทธิ์

……….เป็นคนหนองคาย เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองหลวงตั้งแต่ปี 2512 เป็นเด็กวัดอยู่หลายปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 ตอนนั้นเรียนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาปี 1 ไปดูคาราวาน ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดแรงบันดาลใจที่อยากเล่นดนตรีในลักษณะนี้บ้าง ต่อมาจึงร่วมกับเพื่อนนักศึกษาวิทยาลัยครู ที่เด่น ๆ ก็มี ลิขิต บุญปลิว , ศรัทธา หนูแก้ว ตั้งวงชื่อ “คุรุชน”… Continue reading

ปฐมบทของบทเพลงเพื่อชีวิต

ปฐมบทของบทเพลงเพื่อชีวิต

ความในใจ

เพลงเพื่อชีวิตเริ่มต้นจากยุคสมัยใด? คือคำถามที่ชวนให้สงสัยและน่าค้นหาคำตอบ

ก่อนนั้นเราเคยเชื่อกันว่า ครูคำรณ สัมบุณณานนท์ คือต้นแบบของเพลงเพื่อชีวิต บทเพลงเกือบทั้งหมดของครูคำรณ มีเนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตของผู้ทุกข์ยาก สะท้อนภาพสังคม – การเมือง บทเพลงเหล่านี้ล้วนมีหลักฐานบันทึกเพื่อเป็นสิ่งยืนยันของความเป็นต้นแบบเพลงเพื่อชีวิต

แต่ทว่า….

ปลายตุลา 2540 ได้มีผู้เสนอสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ “ปฐมบทเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิตไทย พ.ศ. 2480 – 2500” ยืนยันว่าก่อนยุคสมัยครูคำรณ ยังมีเอกบุรุษอีกท่านหนึ่งนาม “แสงนภา บุญราศรี” คือผู้พลิกประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยยุคหลังการเปลี่ยนแปลง 2475 ด้วยการหยิบยกเรื่องราวชีวิตของผู้ทุกข์ยากของสังคมมาตีแผ่เป็นบทเพลง… Continue reading