แปลเพลง What Took You So Long-Emma Bunton

What Took You So Long
Emma Bunton

Yeah, yeah, yeah
Ohhh talk to me, can’t you see
I’ll help you work things out
Ohhh don’t wanna be, your enemy
And I don’t wanna scream and shout’Cos baby I believe in honesty
And men be strong and true
I shouldn’t have to say it now baby
That I believe in you

What took you so long,
What took you all night
What took you forever to see I’m right
You know I treat you so good,
I make you feel fine
You know I’ll never give it up this time

No, No, No..

Ohhh you touched my heart,
Right from the start
You didn’t know what to say
(didn’t know what to say)
But honey understand
When you take my hand,
Everything’s OK

‘Cos baby I believe reality,
is never far away
I’ve had enough so listen baby,
I’ve got something to say

What took you so long,
What took you all night
What took you forever to see I’m right
You know I treat you so good,
I make you feel fine
You know I’ll never give it up this time

What took you so long,
(What took you so long)
What took you all night
(What took you all night)
What took you forever to see I’m right
You know I treat you so good,
(I treat you so good)
I make you feel fine
(I make you feel fine)
You know I’ll never give it up this time

No, no, no.. (No, no, no..) woah
No, no, no.. (No, no, no..) woah

Baby I believe in honesty
And men be strong and true
I shouldn’t have to say it now, baby
That I believe in you

What took you so long
What took you all night
What took you forever to see I’m right
You know I treat you so good
I make you feel fine
You know, I’ll never give it up this time

What took you so long,
(What took you so long)
What took you all night
(What took you all night)
What took you forever to see I’m right
You know I treat you so good,
(I treat you so good)
I make you feel fine
(I make you feel fine)
You know I’ll never give it up this time

No, No, No..

“อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้”

พูดกับฉันซิ คุณไม่เห็นหรือไง
ฉันช่วยคุณได้นะ
ฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณ
และฉันก็ไม่ต้องการที่จะร้องตะโกน

ที่รักเพราะฉันเชื่อในความจริงใจ
และคนทีมั่นคง เชื่อถือได้
ฉันอยากจะบอกคุณว่า
ฉันเชื่อในตัวคุณ

อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้
อะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ทุกวันคืน
อะไรที่ทำให้คุณเห็นว่าฉันถูกต้องตลอดไป
คุณก็รู้ว่าฉันปฏิบัติกับคุณอย่างดีที่สุด
ฉันทำให้คุณรู้สึกดีมาก
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยยอมแพ้เลย

คุณลองสัมผัสถึงจิตใจฉันสิ
มันเริ่มเต้นเป็นปกติ
คุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไร
แต่…ที่รัก
คุณจะเข้าใจเมื่อได้สัมผัสมือของฉัน
ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดี

ที่รัก เพราะฉันเชื่อในความเป็นจริง
ไม่เคยเชื่อในสิ่งอื่น
และฉันกล้าพอที่จะรับฟัง
ฉันมีบางสิ่งจะพูดกับคุณ

อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้
อะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ทุกวันคืน
อะไรที่ทำให้คุณเห็นว่าฉันถูกต้องตลอดไป
คุณก็รู้ว่าฉันปฏิบัติกับคุณอย่างดีที่สุด
ฉันทำให้คุณรู้สึกดีมาก
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยยอมแพ้เลย

อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้
อะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ทุกวันคืน
อะไรที่ทำให้คุณเห็นว่าฉันถูกต้องตลอดไป
คุณก็รู้ว่าฉันปฏิบัติกับคุณอย่างดีที่สุด
ฉันทำให้คุณรู้สึกดีมาก
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยยอมแพ้เลย

ที่รักเพราะฉันเชื่อในความจริงใจ
และคนทีมั่นคง เชื่อถือได้
ฉันอยากจะบอกคุณว่า
ฉันเชื่อในตัวคุณ

อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้
อะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ทุกวันคืน
อะไรที่ทำให้คุณเห็นว่าฉันถูกต้องตลอดไป
คุณก็รู้ว่าฉันปฏิบัติกับคุณอย่างดีที่สุด
ฉันทำให้คุณรู้สึกดีมาก
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยยอมแพ้เลย

อะไรที่ทำให้คุณเป็นได้ถึงเพียงนี้
อะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ทุกวันคืน
อะไรที่ทำให้คุณเห็นว่าฉันถูกต้องตลอดไป
คุณก็รู้ว่าฉันปฏิบัติกับคุณอย่างดีที่สุด
ฉันทำให้คุณรู้สึกดีมาก
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยยอมแพ้เลย

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.