แปลเพลง Survivor-Destiny’s Child

Survivor
Destiny’s Child

Now that you’re out of my life
I’m so much better
You thought that I’d be weak without you
But I’m strongerYou thought that I’d be broke without you
But I’m richer
You thought that I’d be sad without you
I laugh harder
You thought I wouldn’t grow without you
Now I’m wiser
Though that I’d be helpless without you
But I’m smarter
You thought
that I’d be stressed without you
But I’m chillin’
You thought I wouldn’t sell without you
Sold 9 million

I’m a survivor (What?)
I’m not gon give up (What?)
I’m not gon stop (What?)
I’m gon work harder (What?)
I’m a survivor (What?)
I’m gonna make it (What?)
I will survive (What?)
Keep on survivin’ (What?)

I’m a survivor (What?)
I’m not gon give up (What?)
I’m not gon stop (What?)
I’m gon work harder (What?)
I’m a survivor (What?)
I’m gonna make it (What?)
I will survive (What?)
Keep on survivin’ (What?)

Thought I couldn’t breathe without
I’m inhaling
You thought I couldn’t see without you
Perfect vision
You thought I couldn’t last without you
But I’m lastin’
You thought that I would die without you
Thought that I would fail without you
But I’m on top
Thought it would be over by now
But it won’t stop
Thought that I would self destruct
But I’m still here
Even in my years to come
I’m still gon be here

I’m a survivor (What?)
I’m not gon give up (What?)
I’m not gon stop (What?)
I’m gon work harder (What?)
I’m a survivor (What?)
I’m gonna make it (What?)
I will survive (What?)
Keep on survivin’ (What?)

I’m a survivor (What?)
I’m not gon give up (What?)
I’m not gon stop (What?)
I’m gon work harder (What?)
I’m a survivor (What?)
I’m gonna make it (What?)
I will survive (What?)
Keep on survivin’ (What?)

I’m wishin’ you the best
Pray that you are blessed
Bring much success, no stress,
And lots of happiness
(I’m better than that)
I’m not gon blast you on the radio
(I’m better than that)
I’m not gon lie on you and your family
(I’m better than that)
I’m not gon hate on you in the magazines
(‘m better than that)
I’m not gon compromise my Christianity
(I’m better than that)
You know
I’m not gon diss you on the internet
Cause my mama taught me better than that

I’m a survivor (What?)
I’m not gon give up (What?)
I’m not gon stop (What?)
I’m gon work harder (What?)
I’m a survivor (What?)
I’m gonna make it (What?)
I will survive (What?)
Keep on survivin’ (What?)

[Beyonce]
Oh (oh) oh (oh)…

After of all of the darkness and sadness
Soon comes happiness
If I surround my self with positive things
I’ll gain prosperity

“ผู้อยู่รอด”

คุณได้ออกจากชีวิตฉันไปแล้ว
ฉันรู้สึกดีขี้นมาก
คุณคิดว่าฉันจะอ่อนแอเมื่อปราศจากคุณ
แต่ฉันกลับแข็งแรงมากกว่าเดิม

คุณคิดว่าฉันจะล้มละลายเมื่อปราศจากคุณ
แต่ฉันกลับรวยขึ้น
คุณคิดว่าฉันจะเสียใจเมื่อปราศจากคุณ
ฉันกลับหัวเราะได้มากกว่าเดิม
คุณคิดว่าฉันจะไม่เจริญขึ้นเมื่อปราศจากคุณ
เดี๋ยวนี้ฉันฉลาดขึ้น
คิดว่าฉันจะทำอะไรไม่ถูกเมื่อปราศจากคุณ
แต่ฉันกลับคล่องแคล่วขึ้น
คุณคิดว่าฉันจะตึงเครียดเมื่อไม่มีคุณ
แต่ฉันกลับเย็นชา
คุณคิดว่าฉันจะขายไม่ได้
เมื่อปราศจากคุณ ฉันขายได้ 9 ล้าน

* ฉันคือผู้อยู่รอด
ฉันจะไม่ยอมแพ้
ฉันจะไม่หยุด
ฉันจะทำงานอย่างหนัก
ฉันคือผู้รอดตาย
ฉันจะทำมัน
ฉันจะอยู่รอด มีชีวิตอยู่ต่อไป

ฉันคือผู้อยู่รอด
ฉันจะไม่หยุด
ฉันจะทำงานอย่างหนัก
ฉันคือผู้รอดตาย
ฉันจะทำมัน
ฉันจะอยู่รอด
มีชีวิตอยู่ต่อไป

คิดว่าฉันจะหายใจไม่ได้เมื่อไม่มีคุณ
ฉันกำลังหายใจ
คุณคิดว่าฉันจะมองไม่เห็นเมื่อปราศจากคุณ
เป็นการมองเห็นที่ดีเลิศ
คุณคิดว่าฉันจะไม่ทนทานเมื่อไม่มีคุณ
แต่ฉันยืนหยัดอยู่ได้
คุณคิดว่าฉันจะตายเมื่อปราศจากคุณ
แต่ฉันยังมีชีวิต
คุณคิดว่าฉันจะล้มเหลวเมื่อไม่มีคุณ
แต่ฉันกลับประสบความสำเร็จ
คิดว่ามันจะจบลงเดี๋ยวนี้
แต่มันจะไม่หยุด
คิดว่าฉันจะทำลายตัวเอง
แต่ฉันก็ยังคงอยู่
วันเวลายังคงมาอย่างสม่ำเสมอ
ฉันก็ยังคงอยู่

[ซ้ำ ท่อน * 2 ครั้ง]

ฉันขอให้คุณเป็นคนดีที่สุด
อธิษฐานให้คุณจงเจริญ
ประสบความสำเร็จ ไม่เครียดและมีความสุขมากๆ
(ฉันทำได้ดีกว่านั้น)
ฉันจะไม่ว่าคุณทางวิทยุ
(ฉันทำได้ดีกว่านั้น)
ฉันจะไม่โกหกคุณและครอบครัวของคุณ
(ฉันทำได้ดีกว่านั้น)
ฉันจะไม่เกลียดคุณที่อยู่ในนิตยสาร
(ฉันทำได้ดีกว่านั้น)
ฉันจะไม่เป็นภัยต่อการเป็นคริสเตียน
(ฉันทำได้ดีกว่านั้น)
คุณรู้ไหม ฉันจะไม่ไล่คุณบนอินเตอร์เน็ท
เพราะแม่ฉันบอกให้ทำสิ่งที่ดีกว่านั้น

[ซ้ำ ท่อน * 2 ครั้ง]

หลังจากความเศร้าโศกทั้งหลายผ่านพ้นไป
ความสุขกำลังลังจะเข้ามา
ถ้าฉันคิดแต่สิ่งที่ดีต่อตัวฉัน
ฉันก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

[ซ้ำ ท่อน * 1 ครั้ง]

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.