แปลเพลง Stuck In My Heart-C21

Stuck In My Heart
C21

Can you tell
you’ve been all over me
Like a spell – I know
( I never wanna let you go)

Can you see
you’ve been changing
the world around me – I know
( I never wanna let you go)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can’t do nothing, cuz

You are stuck in my heart
and we can go anywhere
whatever the reason you are
so stuck in my heart
like counting a million stars
for that many reasons you are

Can’t deny
since I met you
that day I’ve been blind – to see
( Now I wanna know for real)

Inside me
I’m afraid to wake up
From a dream – and see
( It never really happened to me)

If you hold me close enough
I can whisper you the words
If the distance is to far
I can’t do nothing, cuz

You are stuck in my heart
and we can go anywhere
whatever the reason you are
so stuck in my heart
like counting a million stars
for that many reasons you are

You are……like a dream
so deep inside of me
You are……the reason that I never sleep
You are……stuck in my heart
You are
Can you tell
you’ve been all over me like a spell
(I will never let you go,
I will never let you go no, no)

Can you see
you’ve been changing the world around me
(I don’t wanna let you go,
No I’ll never let you go no, no)
You are stuck in my heart
and we can go anywhere
whatever the reason you are
so stuck in my heart
like counting a million stars
for that many reasons you are

“หยุดหัวใจฉันไว้”

เธอบอกได้ไหม
เธออยู่รอบๆตัวฉันคล้ายกับเวทย์มนต์-ฉันรู้
(ฉันไม่เคยต้องการให้เธอจากไป)

เธอเห็นไหม
เธอกำลังเปลี่ยนโลกรอบๆฉัน-ฉันรู้
(ฉันไม่เคยต้องการให้เธอจากไป)

ถ้าเธออยู่ใกล้ๆฉัน
ฉันสามารถกระซิบบางคำกับเธอ
ถ้าระยะทางนั้นแสนไกล
ฉันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะว่า

เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
และเราสามารถไปที่ไหนก็ได้
มันคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ
เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
เหมือนกับนับดาวเป็นล้านดวง
สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ

ไม่สามารถปฏิเสธ
ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันพบเธอฉันก็เหมือนคนตาบอด
(ตอนนี้ฉันอยากรู้แต่เรื่องจริง)

ในตัวฉัน
ฉันกลัวที่จะตื่นจากความฝันและเห็น
(มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับฉัน)

ถ้าเธออยู่ใกล้ๆฉัน
ฉันสามารถกระซิบบางคำกับเธอ
ถ้าระยะทางนั้นแสนไกล
ฉันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะว่า

เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
และเราสามารถไปที่ไหนก็ได้
มันคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ
เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
เหมือนกับนับดาวเป็นล้านดวง
สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ

เธอคือ…เหมือนกับความฝันอันลึกในตัวฉัน
เธอคือ…เหตุผลที่ว่าทำไมฉันไม่เคยหลับ
เธอคือ…คนที่หยุดหัวใจฉันไว้
เธอคือ
เธอบอกได้ไหม
เธออยู่รอบๆตัวฉันคล้ายกับเวทย์มนต์-ฉันรู้
(ฉันไม่เคยต้องการให้เธอจากไป,
ฉันไม่เคยต้องการให้เธอจากไป)

เธอเห็นไหม
เธอกำลังเปลี่ยนโลกรอบๆฉัน
(ฉันไม่เคยต้องการให้เธอจากไป)
เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
และเราสามารถไปที่ไหนก็ได้
มันคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ
เธอหยุดหัวใจของฉันไว้
เหมือนกับนับดาวเป็นล้านดวง
สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเธอ

ที่มา 115music.com

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.