แปลเพลง So In Love With Two-Mikaila

So In Love With Two
Mikaila

oh yeah

hey ey
hey ey
hey ey hey hey
i dont know what to do
hey yeah

my number one
there could never be no one like you
how come
i feel this way about
a number two
never tried to tell me what to say
or do
i’m so in love with two
i dont wanna push it
i dont wanna fight
but this feelin keeps me up all night

if i only could decide
but i cant make up my mind
i’m breaking all my rules
because of you
you can tell me its not right
and it tears me up inside
but the problem is
i’m so in love with two

hey ey
hey ey
hey ey hey hey
i dont know what to do
hey ey
hey ey
hey ey
i choose the both of you
hey yeah

my number one
you’ll give me every thing i need
but hun
i think still i’m better with
my number two
he’s the one
that really makes me feel
so good
i’m so in love with two
i dont wanna push it
i dont wanna fight
but this feelin keeps me
up all night

if i only could decide
but i cant make up my mind
i’m breaking all my rules
because of you
you can tell me its not right
and it tears me up inside
but the problem is
i’m so in love with two

but the problem is
i’m so in love with two
hey ey
hey ey
hey ey hey hey
i dont know what to do
hey ey
hey ey
hey ey hey hey
i choose the both of you

dont wanna fight
another night
just wanna make it right
come on

oooh my number one
oh my number two
oh somebody tell me
what i’m supposed to do
my number one (my number one)
my number two (my number two)
somebody help
i’m so in love with two

if i only could decide
but i cant make up my mind
i’m breaking all my rules
because of you
you can tell me its not right
and it tears me up inside
but the problem is
i’m so in love with two

if i only could decide
but i cant make up my mind
i’m breaking all my rules
because of you
you can tell me its not right
and it tears me up inside
but the problem is
i’m so in love with two

hey ey
hey ey
hey ey hey hey
i choose the both of you

“ฉันรักทั้งคู่”

ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

คนแรกของฉัน
ไม่มีใครที่จะเหมือนเค้า
เป็นไปได้อย่างไร
ที่ฉันรู้สึกเช่นนี้
ส่วนคนที่สอง
ไม่เคยพยายามที่จะบอกฉันว่าต้องพูดอะไร
หรือทำอะไร
ฉันรักทั้งคู่
ฉันไม่อยากบังคับ
ฉันไม่อยากจะมีเรื่อง
ฉันคิดถึงคุณเพียงอย่างเดียว

ถ้าฉันเพียงตัดสินใจ
แต่ฉันไม่อาจจะทำใจได้
ฉันกำลังทำลายระเบียบของฉัน
ทุกข้อเพราะคุณ
คุณบอกกับฉันได้ว่ามันไม่ถูกต้อง
และมันทำลายฉัน
แต่ปัญหาก็คือ
ฉันรักทั้งคู่

ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง

ฉันเลือกคุณทั้งคู่

คนแรกของฉัน
เค้าจะให้ฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
แต่ที่รัก
ฉันยังคิดว่า ฉันดีกว่านั้น
ส่วนคนที่สอง
เค้าเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆ
ดีเหลือเกิน
ฉันรักทั้งคู่
ฉันไม่อยากบังคับ
ฉันไม่อยากจะมีเรื่อง
ฉันคิดถึงคุณเพียงอย่างเดียว

ถ้าฉันเพียงตัดสินใจ
แต่ฉันไม่อาจจะทำใจได้
ฉันกำลังทำลายระเบียบของฉัน
ทุกข้อเพราะคุณ
คุณบอกกับฉันได้ว่ามันไม่ถูกต้อง
และมันทำลายฉัน
แต่ปัญหาก็คือ
ฉันรักทั้งคู่

แต่ปัญหาก็คือ
ฉันรักทั้งคู่

ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

ฉันเลือกคุณทั้งคู่

ไม่อยากให้มีเรื่อง
คืนอื่นๆ
แค่อยากทำให้มันถูกต้อง
มาเถอะ

คนแรกของฉัน
คนที่สองของฉัน
ใครก็ได้บอกฉันที
ฉันควรจะทำอย่างไร
คนแรกของฉัน
คนที่สองของฉัน
ใครก็ได้ช่วยด้วย
ฉันรักทั้งคู่

ถ้าฉันเพียงตัดสินใจ
แต่ฉันไม่อาจจะทำใจได้
ฉันกำลังทำลายระเบียบของฉัน
ทุกข้อเพราะคุณ
คุณบอกกับฉันได้ว่ามันไม่ถูกต้อง
และมันทำลายฉัน
แต่ปัญหาก็คือ
ฉันรักทั้งคู่

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.