แปลเพลง She’s All I Ever Had-Ricky Martin

She’s All I Ever Had
Ricky Martin

Here I am
A Broken wings
Quiet thoughts
Unspoken dreams
Here I am
Alone again
And I need her now
To hold my hand

CHORUS:
She’s all, she’s all I ever had
She’s the air I breathe
She’s all, she’s all I ever had

It’s the way she makes me feel
It’s the only thing that’s real
It’s the way she understands
She’s my lover, she’s my friend
And when I look into her eyes
It’s the way I feel inside
Like the man I want to be
She’s all I ever need

So much time
So much pain (but)
There’s one thing
That still remains (It’s the)
The way she cared
The love we shared
And through it all
She’s always been there

She’s all, she’s all I ever had
In a world so cold, so empty
She’s all, she’s all I ever had

It’s the way she makes me feel
It’s the only thing that’s real
It’s the way she understands
She’s my lover, she’s my friend
And when I look into her eyes
It’s the way I feel inside
Like the man I want to be
She’s all I ever need

She’s all, she’s all I ever had
She’s all, she’s all I ever had

It’s the way she makes me feel
It’s the only thing that’s real
It’s the way she understands
She’s my lover, she’s my friend
And when I look into her eyes
It’s the way I feel inside
Like the man I want to be
She’s all I ever need

She’s my lover, she’s my friend
And when I look into her eyes
It’s the way I feel inside
Like the man I want to be
She’s all I ever need

Here I am

“เธอคือทุกอย่างที่ฉันต้องการ”

ฉันอยู่ที่นี่
ปีกหัก
ความคิดที่เงียบเหงา
ความฝันที่ไม่ได้พูดถึง
ฉันอยู่นี่
ตามลำพังอีกครั้ง
ฉันต้องการเธอตอนนี้
เพื่อมาคอยจับมือฉัน

CHORUS:
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี
เธอคือ อากาศที่ฉันหายใจ
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี

มันอยู่กับสิ่งที่เธอทำให้ฉันรู้สึก
มันคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นจริง
มันอยู่ที่ความเข้าใจที่เธอมีต่อฉัน
เธอเป็นทั้งคู่รัก เป็นทั้งเพื่อน
เมื่อฉันมองเข้าไปในตาเธอ
มันคือความรู้สึกที่ฉันมีอยู่ข้างใน
เหมือนกับคนที่ฉันอยากจะเป็น
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันต้องการ

เวลาช่างมากมาย
ความเจ็บปวดก็มากด้วย (แต่)
มีอีกหนึ่งอย่าง
ที่ยังคงอยู่ (มันคือ)
สิ่งที่เธอห่วงใยฉัน
ความรักที่เรามีร่วมกัน
และตลอดเวลา
ที่อยู่ที่นั่นเสมอมา

เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี
ในโลกที่แสนจะเหน็บหนาว และว่างเปล่า
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี

มันอยู่กับสิ่งที่เธอทำให้ฉันรู้สึก
มันคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นจริง
มันอยู่ที่ความเข้าใจที่เธอมีต่อฉัน
เธอเป็นทั้งคู่รัก เป็นทั้งเพื่อน
เมื่อฉันมองเข้าไปในตาเธอ
มันคือความรู้สึกที่ฉันมีอยู่ข้างใน
เหมือนกับคนที่ฉันอยากจะเป็น
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันต้องการ

เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันมี

มันอยู่กับสิ่งที่เธอทำให้ฉันรู้สึก
มันคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นจริง
มันอยู่ที่ความเข้าใจที่เธอมีต่อฉัน
เธอเป็นทั้งคู่รัก เป็นทั้งเพื่อน
เมื่อฉันมองเข้าไปในตาเธอ
มันคือความรู้สึกที่ฉันมีอยู่ข้างใน
เหมือนกับคนที่ฉันอยากจะเป็น
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันต้องการ

เธอเป็นทั้งคู่รัก เป็นทั้งเพื่อน
เมื่อฉันมองเข้าไปในตาเธอ
มันคือความรู้สึกที่ฉันมีอยู่ข้างใน
เหมือนกับคนที่ฉันอยากจะเป็น
เธอคือ เธอคือทุกอย่างที่ฉันต้องการ

ฉันอยู่ที่นี่

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.