แปลเพลง Naughty Girl-Holly Valance

Naughty Girl
Holly Valance

It’s after 12
Can’t face the day
Remind me just how hard it can be
To forget
I said things I didn’t mean
You saw things
You shouldn’t have seen
Been a naughty girl
Real bad so and so
Done too many things
A girl shouldn’t know
I swear I never knew
I could hurt you so
One too many things
A girl shouldn’t know
Can’t take the sadness
From your eyes
Can’t put the truth back in my lies
Oh whoa
Don’t make me try and explain
Let’s just start over again
Been a naughty girl
Real bad so and so
Done too many things
A girl shouldn’t know
I swear I never knew
I could hurt you so
One too many things
A girl shouldn’t know
The more you try to stay
The more I let you go
Done too many things
A girl shouldn’t know
I swear I never knew
I could hurt you so
One too many things
A girl shouldn’t know
Won’t stop
And try to turn the clock back
I won’t beg
I’m no good at that
Too late to start
And act like a saint
Can’t be something that I ain’t
Been a naughty girl
Real bad so and so
Done too many things
A girl shouldn’t know
I swear I never knew
I could hurt you so
One too many things
A girl shouldn’t know
The more you try to stay
The more I let you go
From one too many things
A girl shouldn’t know
I swear I never knew
I could hurt you so
One too many things
A girl shouldn’t know
Been a naughty girl
Been a naughty girl

“เด็กผู้หญิงที่ซุกซน”

มันคือช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถเหลียวหลังกลับไปได้
ทำให้ฉันนึกถึงว่ามันยากเพียงใด
ที่จะลืม
ฉันได้พูดถึงบางสิ่งที่ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้น
เธอได้เห็นบางอย่างที่เธอไม่ควรเห็น
คือเด็กผู้หญิงที่ซุกซน
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเด็กไม่ดี
ทำหลายๆสิ่งที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยรู้จริงๆ
ฉันทำให้เธอเจ็บ
หลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ไม่สามารถรับความเศร้าใจนั้นไว้ได้
จากสายตาของเธอ
ไม่สามารถย้อนกลับไปยังคำโกหกของฉัน
โอ้…
อย่าทำให้ฉันต้องพยายามอธิบาย
มาเริ่มต้นกันอีกครั้งเถอะ
คือเด็กผู้หญิงที่ซุกซน
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเด็กไม่ดี
ทำหลายๆสิ่งที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยรู้จริงๆ
ฉันทำให้เธอเจ็บ
หลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
มากกว่าที่เธอพยายามจะอยู่
มากกว่าที่ฉันให้เธอไป
ทำหลายๆสิ่งที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยรู้จริงๆ
ฉันทำให้เธอเจ็บ
หลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
จงอย่าหยุด
และพยายามทำให้เวลามันหมุนกลับมา
ฉันจะไม่ขอร้อง ถึงฉันจะไม่ใช่คนที่ดีนัก
สายไปแล้วที่จะเริ่มต้นกันใหม่
ไม่สามารถเป็นบางอย่างที่ไม่ใช่ฉันได้
คือเด็กผู้หญิงที่ซุกซน
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเด็กไม่ดี
ทำหลายๆสิ่งที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยรู้จริงๆ
ฉันทำให้เธอเจ็บ
หลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
มากกว่าที่เธอพยายามจะอยู่
มากกว่าที่ฉันให้เธอไป
จากหลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยรู้จริงๆ
ฉันทำให้เธอเจ็บ
หลายๆอย่างที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะรู้
คือเด็กผู้หญิงที่ซุกซน
คือเด็กผู้หญิงที่ซุกซน

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.