แปลเพลง Larger Than Life – Backstreet Boys

Larger Than Life
Backstreet Boys

Ah ha!
I may run and hide
When you’re screaming my name, alright
But let me tell you now
there are prices to fame, alright
All of our time spent in flashes of light

All you people can’t you see, can’t you see
how your love’s affecting our reality
Everytime we’re down
you can make it right
And that makes you larger than life
Alright

looking at the crowd
and I see your body sway, c’mon
Wishin I could thank you
in a different way, c’mon
‘Cause all of your time spent keeps us alive

All you people can’t you see, can’t you see
how your love’s affecting our reality
Everytime we’re down
you can make it right
And that makes you larger than life
Larger than life…

Ooh ooh ooh ooh
Yeah ooh ooh ooh ooh
Ha ha…that’s right
All of your time spent
Keeps us alive

All you people can’t you see, can’t you see
how your love’s affecting our reality
Everytime we’re down
you can make it right
And that makes you larger than life

Yeah, everytime we’re down
Yeah, you can make it right
Yeah, and that makes you
larger than life… yeah. yeah!

All you people can’t you see, can’t you see
how your love’s affecting our reality
Everytime we’re down
you can make it right
And that makes you larger than life
All you people can’t you see, can’t you see
How your love’s affecting our reality?

All you people can’t you see, can’t you see
How your love’s affecting our reality?
Everytime we’re down
You can make it right
And that makes you larger
Larger than life
That makes you larger
That makes you larger than life

“ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต”

ฉันอาจจะวิ่งไปซ่อน
เวลาที่เธอตะโกนเรียกชื่อฉัน
ให้ฉันได้บอกคุณเดี๋ยวนี้เถอะ
เราอาจต้องสูญเสียบางอย่างแลกกับการมีชื่อเสียง
เราสองใช้เวลาทั้งหมดไวดุจดั่งแสงไฟ

พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา
ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต
ใช่แล้ว

มองไปที่ฝูงชน
ฉันเห็นร่างกายของคุณโยกย้ายไปมา มาสิ
หวังว่าคงได้ตอบแทนคุณ
ได้ด้วยวิธีอื่นๆ นะ มาสิ
เพราะเวลาทั้งหมดที่พวกคุณให้เรา ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้

พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา
ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต

ใช่ ถูกต้องแล้ว
เวลาทั้งหมดที่พวกคุณมีให้เรา
ทำให้เราชีวิตอยู่ต่อไปได้

พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา
ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต

ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต

พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา
ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต
พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา

พวกคุณทั้งหมดมองไม่เห็นกันหรือไร
ว่าความรักของพวกคุณ ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรา
ทุกๆครา ที่เราล้มลง
พวกคุณคอยช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต
นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า
นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าชีวิต

ที่มา 115music.com

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.