แปลเพลง Juxtaposed With You-Super Furry Animals

Juxtaposed With You
Super Furry Animals

It’s easy when you know how
To get along without Biff! Bang! Pow!
And if I see that you’re fed up
I’ll stop and give you a leg up
Over-priced unreal estate, surreal estate
The highest price they’ve hit to date
Creating new divides and tension
You’ve got to tolerate
All those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

You’ve got to tolerate
Some of those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

This is a tale of two situations
Mutual appreciation
Away from narrow preconception
Avoiding conflict hypertension
Non-phobic word aerobic
This was my domain
‘Til someone stole my name

You’ve got to tolerate
All those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

You’ve got to tolerate
Some of those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

Let’s get juxtaposed, juxtaposed
Just suppose I juxtapose with you
(I wanna get juxtaposed with you) (X4)

You’ve got to tolerate
All those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

You’ve got to tolerate
Some of those people that you hate
I’m not in love with you
But I won’t hold that against you

Let’s get juxtaposed

“มันอยู่เคียงคู่กับเธอ”

มันก็ง่ายเมื่อเธอรู้ว่าจะทำอย่างไร
ที่จะทำให้ปราศจาก Biff! Bang! Pow!
และถ้าฉันเห็นว่าเธอเบื่อหน่าย
ฉันจะหยุดและให้เหตุผลกับเธอ
ถึงราคาของทรัพย์สินที่มันสูงเกินจริง
ราคาที่สูงนั้นเขาต้องต่อสู้จนจะได้มา
มันเป็นการสร้างเหตุการณ์ให้ตรึงเครียด
เธอจะต้องอดทน
กับคนเหล่านั้นที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

เธอจะต้องอดทน
กับใครบางคนที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

นี่คือเรื่องราวของสองสถานการณ์
ที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รู้จัก
และห่างไกลจากเรื่องที่จะเกิดขึ้น
หลีกเลี่ยงการปะทะกัน
โลกที่มีแต่ความสดชื่น
ซึ่งเคยเป็นดินแดนของฉัน
จนกระทั่งใครบางคนขโมยของฉันไป

เธอจะต้องอดทน
กับคนเหล่านั้นที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

เธอจะต้องอดทน
กับใครบางคนที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

จงทำให้มันอยู่เคียงคู่กัน, เคียงข้างกัน
แค่สมมุติว่าฉันจะอยู่เคียงข้างกับเธอ
(ฉันอยากจะแยู่เคียงข้างกับเธอ)

เธอจะต้องอดทน
กับคนเหล่านั้นที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

เธอจะต้องอดทน
กับใครบางคนที่เธอไม่ชอบ
ฉันไม่ได้หลงรักเธออยู่นะ
แต่ฉันก็จะไม่ยึดติดกับมันหรอก

จงทำให้มันอยู่เคียงคู่กัน

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.