แปลเพลง Just Like A Pill-Pink

Just Like A Pill
Pink

I’m lyin’ here on the floor
Where you left me
I think I took too much
I’m crying here,
What have you done?
I thought it would be fun

I can’t stay on your life support,
there’s a shortage in the switch,
I can’t stay on your morphine,
cuz its making me itch
I said I tried to call the nurse again
but shes being a little bitch,
I think I’ll get outta here, where I can

Run just as fast as I can
To the middle of nowhere
To the middle of my frustrated fears
And I swear you’re just like a pill
Instead of makin’ me better,
you keep makin’ me ill
You keep makin’ me ill

I haven’t moved from the spot
Where you left me
This must be a bad trip
All of the other pills,
They were different
Maybe I should get some help

I can’t stay on your life support,
there’s a shortage in the switch,
I can’t stay on your morphine,
cuz its making me itch
I said I tried to call the nurse again
but shes being a little bitch,
I think I’ll get outta here, where I can

Run just as fast as I can
To the middle of nowhere
To the middle of my frustrated fears
And I swear you’re just like a pill
Instead of makin’ me better,
you keep makin’ me ill
You keep makin’ me ill

Run just as fast as I can
To the middle of nowhere
To the middle of my frustrated fears
And I swear you’re just like a pill
Instead of makin’ me better,
you keep makin’ me ill
You keep makin’ me ill

I can’t stay on your life support,
there’s a shortage in the switch,
I can’t stay on your morphine,
cuz its making me itch
I said I tried to call the nurse again
but shes being a little bitch,
I think I’ll get outta here, where I can

Run just as fast as I can
To the middle of nowhere
To the middle of my frustrated fears
And I swear you’re just like a pill
Instead of makin’ me better,
you keep makin’ me ill
You keep makin’ me ill

“มันก็แค่ยา”

ฉันกำลังโกหกอยู่ที่นี่ที่ๆเธอทิ้งฉันไป
ฉันคิดว่าฉันยึดติดกับมันมากไป
ฉันกำลังร้องไห้อยู่ตรงนี้, เธอได้ทำอะไรลงไป?
ฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกนะ

ฉันไม่สามารถที่จะอยู่ไปด้วยการเลี้ยงดูของเธอ
เหมือนกับกิ่งไม้ที่ขาดแคลน
ฉันอยู่ด้วยมอร์ฟีนของเธอไม่ได้หรอก
เพราะมันทำให้ฉันรู้สึกกระหาย
ฉันพูดว่าฉันพยายามที่จะเรียกหาคนดูแลอีกครั้ง
แต่เธอก็เป็นเหมือนกับคนเลวๆคนหนึ่ง
ฉันคิดว่าฉันจะออกไปจากที่นี่,
ที่ๆฉันสามารถจะไป

วิ่งไปอย่างเร็วเท่าที่ฉันจะทำได้
ไปอย่างไร้จุดหมาย
ไปจนหมดสิ้นความกลัว
และฉันก็สบถว่าเธอมันก็แค่ยา
ยาที่จะทำให้ฉันดีขึ้น
แต่เธอกลับทำให้ฉันป่วยแทน
เธอทำให้ฉันป่วย

ฉันไม่ได้ออกไปจากจุดที่เธอทิ้งฉัน
นี่มันต้องเป็นการเดินทางที่แย่
จากยาทั้งหมดเธอมันแตกต่างจากเขา
บางทีฉันควรจะได้ความช่วยเหลือบางอย่าง

ฉันไม่สามารถที่จะอยู่ไปด้วยการเลี้ยงดูของเธอ
เหมือนกับกิ่งไม้ที่ขาดแคลน
ฉันอยู่ด้วยมอร์ฟีนของเธอไม่ได้หรอก
เพราะมันทำให้ฉันรู้สึกกระหาย
ฉันพูดว่าฉันพยายาม
ที่จะเรียกหาคนดูแลอีกครั้ง
แต่เธอก็เป็นเหมือนกับคนเลวๆคนหนึ่ง
ฉันคิดว่าฉันจะออกไปจากที่นี่,
ที่ๆฉันสามารถจะไป

วิ่งไปอย่างเร็วเท่าที่ฉันจะทำได้
ไปอย่างไร้จุดหมาย
ไปจนหมดสิ้นความกลัว
และฉันก็สบถว่าเธอมันก็แค่ยา
ยาที่จะทำให้ฉันดีขึ้น
แต่เธอกลับทำให้ฉันป่วยแทน
เธอทำให้ฉันป่วย

วิ่งไปอย่างเร็วเท่าที่ฉันจะทำได้
ไปอย่างไร้จุดหมาย
ไปจนหมดสิ้นความกลัว
และฉันก็สบถว่าเธอมันก็แค่ยา
ยาที่จะทำให้ฉันดีขึ้น
แต่เธอกลับทำให้ฉันป่วยแทน
เธอทำให้ฉันป่วย

ฉันไม่สามารถที่จะอยู่ไป
ด้วยการเลี้ยงดูของเธอ
เหมือนกับกิ่งไม้ที่ขาดแคลน
ฉันอยู่ด้วยมอร์ฟีนของเธอไม่ได้หรอก
เพราะมันทำให้ฉันรู้สึกกระหาย
ฉันพูดว่าฉันพยายาม
ที่จะเรียกหาคนดูแลอีกครั้ง
แต่เธอก็เป็นเหมือนกับคนเลวๆคนหนึ่ง
ฉันคิดว่าฉันจะออกไปจากที่นี่,
ที่ๆฉันสามารถจะไป

วิ่งไปอย่างเร็วเท่าที่ฉันจะทำได้
ไปอย่างไร้จุดหมาย
ไปจนหมดสิ้นความกลัว
และฉันก็สบถว่าเธอมันก็แค่ยา
ยาที่จะทำให้ฉันดีขึ้น
แต่เธอกลับทำให้ฉันป่วยแทน
เธอทำให้ฉันป่วย

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.