แปลเพลง Free-Lighthouse Family

Free
Lighthouse Family

I wish I knew how it
Would feel to be free
I wish I could break
All the chains holding me
I wish I could say
All the things that I should say
Say ’em loud, say ’em clear
For the whole wide world to hear

I wish I could share
All the love that’s in my heart
Remove all the bars
That keep us apart
And I wish you could know
How it feels to be me
Then you’d see and agree
That every man should be free

I wish I could be like a bird in the sky
How sweet it would be
If I found I could fly
Well I’d soar to the sun
And look down at the sea
And I’d sing ‘cos I’d know
How it feels to be free

I wish I knew
How it would feel to be free
I wish I could break
All the chains holding me
And I wish I could say
All the things that I wanna say
Say ’em loud, say ’em clear
For the whole wide world to hear
Say ’em loud, say ’em clear
For the whole wide world to hear
Say ’em loud, say ’em clear
For the whole
Wide world to hear

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters
Brothers
One life
But we’re not the same
We get to carry each other
Carry each other

Woah, woah, woah, woah

I wish I knew
How it would feel to be free
I wish I knew
How it would feel to be free

“เป็นอิสระ”

ฉันอยากรู้ว่าทำอย่างไรฉันจะรู้สึกเป็นอิสระ
ฉันอยากจะทำลายสิ่งที่พันธนาการฉันอยู่นี้
ฉันอยากที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูดออกไปที
พูดอย่างดัง และชัดเจน
เพื่อทุกคนทั่วทั้งโลกจะได้ยิน

ฉันอยากจะแบ่งบัน รักทั้งหมดที่ฉันมี
ขจัดอุปสรรคที่ทำให้เราแตกแยก
และอยากให้เธอรู้สึกได้ถึงใจฉัน
เมื่อเธอได้เห็นและเข้าใจ
ว่าทุกคนควรมีอิสระ

ฉันอยากเป็นเหมือนนกบนฟ้าไกล
มันจะดีเพียงใดถ้าฉันโบยบินได้
ฉันจะบินไปถึงตะวันและมองลงมายังท้องทะเล
และร้องเพลงเพราะรู้ว่าอิสระภาพเป็นอย่างไร

ฉันอยากรู้ว่าทำอย่างไรฉันจะรู้สึกเป็นอิสระ
ฉันอยากจะทำลายสิ่งที่พันธนาการฉันอยู่นี้
และฉันอยากจะพูดในทุกสิ่งที่ต้องการ
พูดอย่างดัง และชัดเจน
เพื่อทุกคนทั่วทั้งโลกจะได้ยิน
พูดอย่างดัง และชัดเจน
เพื่อทุกคนทั่วทั้งโลกจะได้ยิน
พูดอย่างดัง และชัดเจน
เพื่อทุกคน
ทั่วทั้งโลกจะได้ยิน

รักเดียว
เชื้อสายเดียว
ชีวิตเดียว
คุณจะได้ทำในสิ่งที่ควรทำ
ชีวิตเดียว
ด้วยกัน
น้องสาว
พี่ชาย
ชีวิตเดียว
แต่เราไม่เหมือนกัน
เราจะไปด้วยกัน
นำพาซึ่งกันและกัน

Woah, woah, woah, woah

ฉันอยากรู้ว่าทำอย่างไรฉันจะรู้สึกเป็นอิสระ
ฉันอยากรู้ว่าทำอย่างไรฉันจะรู้สึกเป็นอิสระ

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.