Site icon บ้านเพลงเก่า

แปลเพลง Do You Love Me ?-Mademoiselle

Do You Love Me ?
Mademoiselle
*

Oops, do you love me?
Do you love me, baby?
Do you love me?
Do you love me?[Repeat * , *]

I love you twenty-five hours a day
Like a kind of drug,
You blow me away, baby

Every time I see you
I try to say what I feel for you,
But you go away

** I love you twenty-five hours
A day
Wanna be with you
Every night and day, baby

*** I love you twenty-five hours
A day
People say to me that I go crazy

So just one little question please

[Repeat * , * , *]

[Repeat ** , ***]

[Repeat * , * , *]

[Repeat * , * , *]

“เธอรักฉันหรือเปล่า ?”

รักฉันรึเปล่า นะ รักกันบ้างไหมเธอ
รักฉันรึเปล่า รักฉันบ้างรึเปล่า

[ซ้ำ * , *]

ฉันรักเธอวันละ 25 ชั่วโมง
เหมือนคนติดยา เธอพัดพาฉันไป

ทุกครั้งที่เห็นเธอ
อยากบอกว่ารู้สึกอย่างไร แต่เธอก็จากไป

ฉันรักเธอวันละ 25 ชั่วโมง
อยากอยู่กับเธอทุกคืนวัน

ฉันรักเธอ 25 ชั่วโมงต่อวัน
ใครๆก็บอกว่าฉันใกล้บ้า

แค่อยากจะถามสั้นๆว่า

[ซ้ำ * , * , *]

[ซ้ำ ** , ***]

[ซ้ำ * , * , *]

[ซ้ำ * , * , *]

Exit mobile version