แปลเพลง Die Another Day-Madonna

Die Another Day
Madonna

I’m gonna wake up, yes and no
I’m gonna kiss some part of
I’m gonna keep this secret
I’m gonna close my body nowI guess, die another day
I guess, die another day
I guess, die another day
I guess, die another dayI guess I’ll die another day
(Another day)
I guess I’ll die another day
(Another day)
I guess I’ll die another day
(Another day)
I guess I’ll die another day

Sigmund Freud
Analyze this
Analyze this
Analyze this

I’m gonna break the cycle
I’m gonna shake up the system
I’m gonna destroy my ego
I’m gonna close my body now

Uh, uh

I think I’ll find another way
There’s so much more to know
I guess I’ll die another day
It’s not my time to go

For every sin, I’ll have to pay
I’ve come to work, I’ve come to play
I think I’ll find another way
It’s not my time to go

I’m gonna avoid the cliche
I’m gonna suspend my senses
I’m gonna delay my pleasure
I’m gonna close my body now

I guess, die another day
I guess I’ll die another day
I guess, die another day
I guess I’ll die another day

I think I’ll find another way
There’s so much more to know
I guess I’ll die another day
It’s not my time to go

Uh, uh

[Laugh]

I guess, die another day
I guess I’ll die another day
I guess, die another day
I guess I’ll die another day

“ตายวันอื่น”

ฉันจะตื่นขึ้นมาไหม
ฉันจะจูบบางสิ่งนั้นไหม
ฉันจะเก็บความลับนี้ไว้
ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีในตอนนี้

ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น

ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
(วันอื่น)
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
(วันอื่น)
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
(วันอื่น)
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น

ซิกมัน ฟรอย์
วิเคราะห์ไว้
วิเคราะห์ไว้
วิเคราะห์ไว้

ฉันจะหยุดวัฎจักรนี้
ฉันจะเปลี่ยนแปลงระบบ
ฉันต้องกำจัดความเป็นตัวตนของฉัน
ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีในตอนนี้

ฉันคิดว่าฉันเจอหนทางอื่นแล้ว
มีจำนวนมากมายที่รู้
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันต้องไป

สำหรับบาปทั้งปวงฉันจำเป็นจะต้องชดใช้
ฉันมาเพื่อทำงาน, ฉันมาเพื่อเล่นสนุก
ฉันคิดว่าฉันเจอหนทางอื่นแล้ว
มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันต้องไป

ฉันจะบ่ายเบี่ยงสำนวนที่ซ้ำซาก
ฉันจะต้องพักสติเสียที
ฉันจะต้องยินดีน้อยลง
ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีในตอนนี้

ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น

ฉันคิดว่าฉันเจอหนทางอื่นแล้ว
มีจำนวนมากมายที่รู้
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันต้องไป

ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น
ฉันคิดว่า, ฉันน่าจะตายวันอื่น

ที่มา 155music.com

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.