แปลเพลง Born To Try-Delta Goodrem

Born To Try
Delta Goodrem

Doing everything that I believe in
Going by the rules that I’ve been taught
More understanding of what’s around me
And protected from the worlds of loveAll that you see is me
And all I truly believeThat I was born to try
I’ve learned to love
Be understanding
And believe in life
But you’ve got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you’ve got to sacrifice
The things you like

But I was born to try

No point in talking what should have been
And regretting the things that went on
Life’s full of mistakes, destinies and fate
Remove the clouds, look at the bigger picture

And all that you see is me
And all I truly believe

That I was born to try
I’ve learned to love
Be understanding
And believe in life
But you’ve got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you’ve got to sacrifice
The things you like

But I was born to try

All that you see is me
And all I truly believe
All that you see is me
And all I truly believe

That I was born to try

I’ve learned to love
Be understanding
And believe in life
But you’ve got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you’ve got to sacrifice
The things you like

But I was born to try

But you’ve got to make choices
Be wrong or right
Sometimes you’ve got to sacrifice
The things you like

But I was born to try

“เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์”

ทำในทุกอย่างที่ฉันเชื่อ
ไปตามตามกฏเกณฑ์ที่ฉันเคยได้รับสั่งสอนมา
ความเข้าใจมากมายที่อยู่รอบตัวฉัน
และได้ป้องกันจากโลกแห่งความรักทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นคือฉัน
และฉันก็เชื่อมันอย่างจริงจัง

ว่าฉันได้เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์
ฉันได้เรียนรู้ที่จะรัก
ด้วยความเข้าใจ
และมีความเชื่อถือต่อชีวิตนี้
แต่เธอก็ได้มีทางเลือก
ทั้งผิดและถูก
บางครั้งเธอก็ต้องยอมสละในสิ่งที่เธอชอบ

แต่ฉันก็เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์

ไม่มีประเด็นในการสนทนาว่าควรจะเป็นไปในแบบใด
และก็สุดจะเสียดายกับสิ่งที่จากไป
ชีวิตเต็มไปด้วยความผิดพลาดทั้งพรหมลิขิตและโชคชะตา
เมื่อความโชคร้ายผ่านพ้นไปก็ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

ทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นคือฉัน
และฉันก็เชื่อมันอย่างจริงจัง

ว่าฉันได้เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์
ฉันได้เรียนรู้ที่จะรัก
ด้วยความเข้าใจ
และมีความเชื่อถือต่อชีวิตนี้
แต่เธอก็ได้มีทางเลือก
ทั้งผิดและถูก
บางครั้งเธอก็ต้องยอมสละในสิ่งที่เธอชอบ

แต่ฉันก็เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์

ทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นคือฉัน
และฉันก็เชื่อมันอย่างจริงจัง
ทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นคือฉัน
และฉันก็เชื่อมันอย่างจริงจัง

ว่าฉันได้เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์

ฉันได้เรียนรู้ที่จะรัก
ด้วยความเข้าใจ
และมีความเชื่อถือต่อชีวิตนี้
แต่เธอก็ได้มีทางเลือก
ทั้งผิดและถูก
บางครั้งเธอก็ต้องยอมสละในสิ่งที่เธอชอบ

แต่ฉันก็เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์

แต่เธอก็ได้มีทางเลือก
ทั้งผิดและถูก
บางครั้งเธอก็ต้องยอมสละในสิ่งที่เธอชอบ

แต่ฉันก็เกิดมาเพื่อจะพิสูจน์

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.