แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11พฤศจิกายน พ.ศ.2526

……….โดยมีสภาพเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยการรวมตัวกันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย การดนตรี และจัดการแสดงประเภทต่างๆ โดยมีบุคคลผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นายเรวัต พุทธินันทน์ นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ และนาวสาวบุษบา ดาวเรือง ในขณะนั้น

……….ในช่วงปี 2527 – 2531 บริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและทางสังคม และจากความเพียรพยายามที่ต้องการที่จะให้รายการโทรทัศน์ และผลงานทางดนตรีของบริษัทมีมาตรฐานเทียบเทียมต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้สร้างศิลปินและผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ชื่อของ “แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเม้นท์” เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา และจากการผลักดันเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านงานดนตรีให้สูงขึ้น กอปรกับการทำตลาดและส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรายได้ของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ดีขึ้น ศิลปินจึงสามารถปรับฐานะของตนให้เป็นนักร้องและนักดนตรีอาชีพได้อย่างเต็มตัว แทนที่จะเป็นเพียงแค่งานกึ่งอาชีพอย่างในอดีต นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดของเทปเพลงไทยสร้างส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า เทปเพลงสากล ซึ่งทำให้บริษัทต่างประเทศเริ่มหันมาสนใจเพลงไทยมากขึ้น โดยมีการนำทำนองเพลงไทยที่ทางบริษัททำการตลาดไปดัดแปลง เนื้อร้องเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ.2529

……….ในช่วงปี 2531 – 2536 ธุรกิจด้านสื่อต่างๆ การขยายตัวค่อนข้างสูง บริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนด้านสื่อ โดยทำการเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจด้านสื่อบันเทิงที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเข้าของเดิมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป

……….และในช่วงปี 2537 – 2539 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการรวมกลุ่มของบริษัทให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้แปรสภาพจากนิติบุคคล เป็นบริษัท แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2537 โดยได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนผู้สนใจในราคาหุ้นละ 165 บาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ตามมาเกี่ยวกับการ ปรับโครงสร้างขององค์กรมากมาย กล่าวคือในส่วนของค่ายเพลงมีการแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกเป็น 6 ค่ายภายใต้การดูแลของแกรมมี่ฯ (แกรมมี่ แกรนด์, แกรมมี่ โกลด์, แกรมมี่ บิ๊ก, แกรมมี่ QX, กรีนบีนส์, จีนี่ เร็คคอร์ด) และ 2 บริษัทในเครือ บริษัท มอร์มิวสิค จำกัด และบริษัท เมกเกอร์เฮด จำกัด เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน

……….ในส่วนของรายการโทรทัศน์ มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้ครอบคลุม รายการประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของทีมงานฝ่ายผลิต ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด อำนวยการและรับจ้างผลิตละคร,

บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด อำนวยการและรับจ้างผลิตรายการวาไรตี้แกมส์โชว์,

บริษัท เลมอนกราส โปรดักชั่น จำกัด อำนวยการผลิตรายการเด็ก และรับจ้างผลิตละคร,

บริษัท ทีนทอล์ก จำกัด อำนวยการผลิตรายการวาไรตี้วัยรุ่น,

บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด อำนวยการผลิต รายการเพลง,

บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด บริหารการตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น

……….ปี 2540 – 2541 บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน สำหรับการแข่งขันและเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเพลงรายใหญ่ในประเทศ จึงได้มีทิศทางขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการนำศักยภาพของบริษัท ที่มีอยู่ก้าวเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเบื้องต้นมีการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐ ไต้หวัน และประเทศฮ่องกง เพื่อเป็นการลงทุนและจัดทำผลิตภัณฑ์ในการ ให้บริการเกี่ยวกับสื่อบันเทิงและสันทนาการในรูปแบบต่างๆ

โดยสามารถแบ่งธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในเครือ แกรมมี่ฯ ให้เห็นได้ดังนี้

ธุรกิจเพลง

1.ค่ายเพลงมีการแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกเป็น 6 ค่ายภายใต้การดูแลของแกรมมี่ฯ

แกรมมี่ แกรนด์,

แกรมมี่ โกลด์,

แกรมมี่ บิ๊ก,

แกรมมี่ QX,

กรีนบีนส์,

จีนี่ เร็คคอร์ด

และ 2 บริษัทในเครือ

บริษัท มอร์มิวสิค จำกัด

และบริษัท เมกเกอร์เฮด จำกัด

2.การผลิตและจัดจำหน่าย

บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด เป็นผู้ดูแล โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง, ร้านค้าทั่วไป และร้านค้าปลีกของบริษัท (Star Shop, All Star, Imagine) เพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

ธุรกิจโทรทัศน์

ประกอบไปด้วย

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด อำนวยการและรับจ้างผลิตละคร,

บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด อำนวยการและรับจ้างผลิตรายการวาไรตี้แกมส์โชว์,

บริษัท เลมอนกราส โปรดักชั่น จำกัด อำนวยการผลิตรายการเด็ก และรับจ้างผลิตละคร,

บริษัท ทีนทอล์ก จำกัด อำนวยการผลิตรายการวาไรตี้วัยรุ่น,

บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด อำนวยการผลิต รายการเพลง,

บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด บริหารการตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจวิทยุ

ประกอบไปด้วย

บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด

บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด

โดยผลิตรายการลักษณะต่างกัน ดังนี้

1.สถานี FM 88.0 Mhz (Radio No Problem)

เป็นรายการวิทยุที่มีรูปแบบรายการเดียวที่เป็นศูนย์รวม ของคำถามและคำตอบในทุกๆเรื่องราว กลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.สถานี FM 91.5 Mhz (Hot Wave)

เป็นรายการวิทยุที่มีรูปแบบการจัดที่ทันสมัย รวบรวมเรื่องราวร้อนสุดๆ สำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิง อายุ 12 – 25 ปี

3.สถานี FM 93.5 Mhz (Radio Vote Satellite)

เป็นรายการวิทยุที่มีรูปแบบที่มีผู้ฟังมากสุดทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบรายการวิทยุบันเทิงที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ในแวดวงบันเทิงทั้งไทย และ ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบดาวเทียมอันทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิง, นิสิต, นักศึกษา, หนุ่มสาววัยทำงาน และผู้ใหญ่ทันสมัย

4.สถานี FM 106.5 Mhz (Green Wave)

เป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่ทำหน้าที่ของคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยการใส่เนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนทำงาน อายุ 18 – 35 ปี ทั้งชายและหญิง

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้การดูแลของ บริษัท อัพเพอร์ คัท จำกัด

ธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและรับจัดคอนเสิร์ต ภายใต้การดูแลของ บริษัท เอ็กซ์ทรอไนเซอร์ จำกัด

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท แกรมมี่ ภาพยนตร์ จำกัด

ธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท อิมเมจ พับลิซซิ่ง จำกัด

ธุรกิจบริหารงานศิลปิน ภายใต้การดูแลของ บริษัท อราทิสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่มา : Grammy Entertainment Annual Report 1998

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.