เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องจักรยานสีแดง

Artists : Loso

Album : เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องจักรยานสีแดง

Executive Producer : อัสนี โชติกุล

Producer : อิสระ เสภากุล, Loso

Co – Producer :

Record At : มอร์มิวสิค สตูดิโอ

Sound Engineers : กัญจน์ ประทีปจินดา, ศักดา ส่งเจริญ, คเณศร์ สินธุนาท, กันพฤกษ์ เหลืองทอง, พงษ์ศักดิ์ เกาหอม

Mixed Down At : มอร์มิวสิค สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Releas On : มี.ค. 2540

Company : มอร์ มิวสิค

Sales By : Mga

Price : 80

 

จักรยานสีแดง : เนื้อร้อง/ทำนอง เสกสรรค์ ศุขพิมาย เรียบเรียง โลโซ

โลกใบใหม่ : เนื้อร้อง/ทำนอง เสกสรรค์ ศุขพิมาย เรียบเรียง โลโซ

แทบขาดใจ : เนื้อร้อง/ทำนอง เสกสรรค์ ศุขพิมาย เรียบเรียง โลโซ

เคยบอกว่ารักกัน : เนื้อร้อง/ทำนอง เสกสรรค์ ศุขพิมาย เรียบเรียง โลโซ

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย : เนื้อร้อง/ทำนอง เสกสรรค์ ศุขพิมาย เรียบเรียง โลโซ

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.