คอร์ดเพลง ฝันลำเอียง

  Bb Dm7 Eb
อยากข่มตานอนทั้ง คืน แล้ว ฝัน ถึง กัน
  Gm7 Cm7
ไม่อยากตื่นพบใ คร  อยากนอนอยู่ ร่ำไป
  F F7
อย่างนี้ทั้ง คืน  
  Bb Dm7 Eb
* จะหยุดเวลาไว้ ฝัน ได้ไ หมนะเ ออ
  Gm7 Cm7
จิตใจเราต้ องกัน ผูกพันแต่แ รกเจอ
  F F7
ต่างคนต่าง รู้ดี  
  Bb Bb+ Am7
** แต่ ฝันลำเอียง ไม่เห มือนความ จริง
  Gm Gm
ทิ้งเราให้ห ลงในภวังค์  (ร่ำไป 7)
  Gm7
เจอะกั นเพียงครั้งเดียว(เรื่องจริง)
  Eb F F7
พู ดกันเพียงแป๊บเดียว(แอบอิง) ยังไม่พ  
  Bb Bb+ Am7
อยากเหมื อนในฝัน สุข นั้นเกิ นพอ
  Gm Gm7
สองเรายั่ว เย้าพนอ (คลอ กัน)
  Cm7
อยากเ จอกันครั้งใด (อย่าลืม)
  Bb F7sus Bb
หลับ ตาลงฝั นไป  ส่งใจถึง กัน

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฝันลำเอียง

อัลบั้ม ฝันสีทอง
ดนุพล แก้วกาญจน์

อยากข่มตานอนทั้งคืนแล้วฝันถึงกัน
ไม่อยากตื่นพบใคร
อยากนอนอยู่ร่ำไปอย่างนี้ทั้งคืน

จะหยุดเวลาไว้ฝันได้ไหมนะเออ
จิตใจเราต้องกัน ผูกพันแต่แรกเจอ
ต่างคนต่างรู้ดี

แต่ฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริง
ทิ้งเราให้หลงในภวังค์
เจอะกันเพียงนิดเดียว พูดกันเพียงแป๊บเดียวยังไม่พอ

อยากเหมือนในฝันสุขนั้นเกินพอ
สองเรายั่วเย้าพนอ
อยากเจอกันครั้งใด หลับตาลงฝันไปส่งใจถึงกัน

(ขอบคุณ ..คุณฟ้าสีเทา.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

ฝันลำเอียง คอร์ดเพลง

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.