สัญญารัก รวมดาว 2

เนื้อเพลง สัญญารัก

อัลบั้ม รวมดาว 2
ขับร้องโดย :
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
จุฑามาศ อิสสรานุกฤต

ญ.) รักเอย น้องเองยังเฝ้าเฉลียว
ช.) รักเอย รักเดียวที่พี่ใฝ่ปอง
ญ.) พี่ต้องคอยเฝ้าออมถนอมใจน้อง
ช.) มิทำขุ่นข้องหมองใจ

ญ.) เห็นนกน้องบอกว่าไม้
ช.) พี่ก็ว่าไม้ไปตามวาจา
ญ.) เห็นปูน้องบอกว่าปลา
ช.) พี่ก็ว่าปลาดั่งตาดวงใจ
ญ.) แม้มีใดปรารถนา
ช.) จะเสาะจะหาให้พลันทันใด
ญ.) มิทำให้ขัดดวงใจ
ช.) ไม่ขัดดวงใจให้เคืองเลยเทียว

ญ.) พี่เอยแม้รักน้องมั่น สัญญา
ช.) สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา สัญญา
ญ.) จะรักน้องแนบอุรา รักเดียว
ช.) รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว รักเดียว
ญ.) ความรักไม่คลายสักแม้นิดเดียว
ช.) นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว นิดเดียว
ญ.) หญิงใดไม่ปองข้องเกี่ยว
ช.) มิเกี่ยว มิข้องเลย

ญ.) คำสัญญาที่ให้แน่ใจแล้วหรือ
ช.) พี่จะยึดถือ มิเลือนลืมเลย
ญ.) หน่อยนานไปแล้วจะทำเชือนเชย
ช.) เจ้าเอยเชื่อเถิดหนาดวงใจ

(ขอบคุณ ..คุณ ajiowa.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

สัญญารัก

Artist: รวมดาว

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.